category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 1274 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Nắp chụp bằng nhựa Carel PJEZ0FG0L0

Nắp chụp bằng nhựa Carel PJEZ0FG0L0

Mã SP: PJEZ0FG0L0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Công tắc màu xanh Carel SWITCHRL3G

Công tắc màu xanh Carel SWITCHRL3G

Mã SP: SWITCHRL3G

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Công tắc màu đỏ Carel SWITCHRL3R

Công tắc màu đỏ Carel SWITCHRL3R

Mã SP: SWITCHRL3R

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Khóa lập trình Carel IROPZKEYA0

Khóa lập trình Carel IROPZKEYA0

Mã SP: IROPZKEYA0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Khóa lập trình Carel IROPZKEY00

Khóa lập trình Carel IROPZKEY00

Mã SP: IROPZKEY00

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Remote IR33 Universal Carel IRTRRES000

Remote IR33 Universal Carel IRTRRES000

Mã SP: IRTRRES000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Remote IR33 Universal Carel IRTRUES000

Remote IR33 Universal Carel IRTRUES000

Mã SP: IRTRUES000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Biến tần Carel PS20024416100

Biến tần Carel PS20024416100

Mã SP: PS20024416100

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Module mở rộng ON/OFF Carel CONVONOFF0

Module mở rộng ON/OFF Carel CONVONOFF0

Mã SP: CONVONOFF0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Module mở rộng ANALOG Carel CONV0/10A0

Module mở rộng ANALOG Carel CONV0/10A0

Mã SP: CONV0/10A0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cáp Carel MCHSMLCAB0 1m 24kit

Cáp Carel MCHSMLCAB0 1m 24kit

Mã SP: MCHSMLCAB0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Relay mở rộng PW3 Carel PW3AREL000

Relay mở rộng PW3 Carel PW3AREL000

Mã SP: PW3AREL000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Relay mở rộng BOSS Carel BMESTRLA00

Relay mở rộng BOSS Carel BMESTRLA00

Mã SP: BMESTRLA00

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

GSM modem PVS PRO Carel PLW0PGSM00

GSM modem PVS PRO Carel PLW0PGSM00

Mã SP: PLW0PGSM00

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

GSM modem BOSS Carel BMHSTMDA00

GSM modem BOSS Carel BMHSTMDA00

Mã SP: BMHSTMDA00

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cáp chuyển đổi Carel PGTA00CNV0

Cáp chuyển đổi Carel PGTA00CNV0

Mã SP: PGTA00CNV0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: