category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 29 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Máy nén Danfoss Optyma SC12GXT2 114G3942

Máy nén Danfoss Optyma SC12GXT2 114G3942

Mã SP: 114G3942

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC12G 118U5389

Máy nén Danfoss SC12G 118U5389

Mã SP: 118U5389

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC12G 118U5367

Máy nén Danfoss SC12G 118U5367

Mã SP: 118U5367

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15G 118U5396

Máy nén Danfoss SC15G 118U5396

Mã SP: 118U5396

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15G 118U5368

Máy nén Danfoss SC15G 118U5368

Mã SP: 118U5368

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15G 119-2099

Máy nén Danfoss SC15G 119-2099

Mã SP: 119-2099

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC18GH 118U5420

Máy nén Danfoss SC18GH 118U5420

Mã SP: 118U5420

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC18G 119-2059

Máy nén Danfoss SC18G 119-2059

Mã SP: 119-2059

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC18G 118U5400

Máy nén Danfoss SC18G 118U5400

Mã SP: 118U5400

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC18G 119-2276

Máy nén Danfoss SC18G 119-2276

Mã SP: 119-2276

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC18G 118U5354

Máy nén Danfoss SC18G 118U5354

Mã SP: 118U5354

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss  SC21G 118U5356

Máy nén Danfoss SC21G 118U5356

Mã SP: 118U5356

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC10CL 119-2147

Máy nén Danfoss SC10CL 119-2147

Mã SP: 119-2147

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC10CL 118U5390

Máy nén Danfoss SC10CL 118U5390

Mã SP: 118U5390

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC10CLX 119-2671

Máy nén Danfoss SC10CLX 119-2671

Mã SP: 119-2671

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC12CL 118U5347

Máy nén Danfoss SC12CL 118U5347

Mã SP: 118U5347

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC12CL 118U5397

Máy nén Danfoss SC12CL 118U5397

Mã SP: 118U5397

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC12CLX.2 119-9491

Máy nén Danfoss SC12CLX.2 119-9491

Mã SP: 119-9491

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15CL 118U5349

Máy nén Danfoss SC15CL 118U5349

Mã SP: 118U5349

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15CLX.2 118U5391

Máy nén Danfoss SC15CLX.2 118U5391

Mã SP: 118U5391

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15CL 118U5401

Máy nén Danfoss SC15CL 118U5401

Mã SP: 118U5401

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15CLX.2 118U5430

Máy nén Danfoss SC15CLX.2 118U5430

Mã SP: 118U5430

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15CLX.2 119-2237

Máy nén Danfoss SC15CLX.2 119-2237

Mã SP: SC15CLX.2 119-2237

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC15CLX.2 119-8787

Máy nén Danfoss SC15CLX.2 119-8787

Mã SP: 119-8787

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC18CLX 118U5351

Máy nén Danfoss SC18CLX 118U5351

Mã SP: 118U5351

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC18CLX.2 118U5425

Máy nén Danfoss SC18CLX.2 118U5425

Mã SP: 118U5425

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC18CLX.2 118U5429

Máy nén Danfoss SC18CLX.2 118U5429

Mã SP: 118U5429

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC21CLX 118U5342

Máy nén Danfoss SC21CLX 118U5342

Mã SP: 118U5342

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Máy nén Danfoss SC21CLX 118U5340

Máy nén Danfoss SC21CLX 118U5340

Mã SP: 118U5340

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: