category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 46 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

BIẾN TẦN SINOVO 0.75KW 1HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 0.75KW 1HP 380V

Mã SP: SD600-4T-0.7G/1.5PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 1.5KW 2HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 1.5KW 2HP 380V

Mã SP: SD600-4T-1.5G/2.2PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 11.0KW 15HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 11.0KW 15HP 380V

Mã SP: SD600-4T-11G/15PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 110.0KW 150HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 110.0KW 150HP 380V

Mã SP: SD600-4T-110G/132P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 132.0KW 180HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 132.0KW 180HP 380V

Mã SP: SD600-4T-132G/160P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 15.0KW 20HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 15.0KW 20HP 380V

Mã SP: SD600-4T-15G/18.5PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 160.0KW 220HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 160.0KW 220HP 380V

Mã SP: SD600-4T-160G/185P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 18.5KW 25HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 18.5KW 25HP 380V

Mã SP: SD600-4T-18.5G/22PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 185.0KW 250HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 185.0KW 250HP 380V

Mã SP: SD600-4T-185G/200P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 200.0KW 270HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 200.0KW 270HP 380V

Mã SP: SD600-4T-200G/220P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 22.0KW 30HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 22.0KW 30HP 380V

Mã SP: SD600-4T-22G/30PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 2.2KW 3HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 2.2KW 3HP 380V

Mã SP: SD600-4T-2.2G/4.0PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 220.0KW 300HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 220.0KW 300HP 380V

Mã SP: SD600-4T-220G/250P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 250.0KW 340HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 250.0KW 340HP 380V

Mã SP: SD600-4T-250G/280P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 280.0KW 380HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 280.0KW 380HP 380V

Mã SP: SD600-4T-280G/315P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 30.0KW 40HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 30.0KW 40HP 380V

Mã SP: SD600-4T-30G/37PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 315.0KW 430HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 315.0KW 430HP 380V

Mã SP: SD600-4T-315G/350P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 350.0KW 480HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 350.0KW 480HP 380V

Mã SP: SD600-4T-350G/400P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 37.0KW 50HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 37.0KW 50HP 380V

Mã SP: SD600-4T-37G/45P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 4.0KW 5HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 4.0KW 5HP 380V

Mã SP: SD600-4T-4.0G/5.5PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 400.0KW 550HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 400.0KW 550HP 380V

Mã SP: SD600-4T-400G/450P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 45.0KW 60HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 45.0KW 60HP 380V

Mã SP: SD600-4T-45G/55P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 450.0KW 600HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 450.0KW 600HP 380V

Mã SP: SD600-4T-450G/500P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 5.5KW 7HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 5.5KW 7HP 380V

Mã SP: SD600-4T-5.5G/7.5PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 500.0KW 680HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 500.0KW 680HP 380V

Mã SP: SD600-4T-500G/560P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 55.0KW 75HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 55.0KW 75HP 380V

Mã SP: SD600-4T-55G/75P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 7.5KW 10HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 7.5KW 10HP 380V

Mã SP: SD600-4T-7.5G/11PC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 75.0KW 100HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 75.0KW 100HP 380V

Mã SP: SD600-4T-75G/90P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 90.0KW 120HP 380V

BIẾN TẦN SINOVO 90.0KW 120HP 380V

Mã SP: SD600-4T-90G/110P

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 0.75KW 1HP

BIẾN TẦN SINOVO 0.75KW 1HP

Mã SP: SD90-4T-0.7GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN 1 PHA SINOVO 0,75KW 1HP

BIẾN TẦN 1 PHA SINOVO 0,75KW 1HP

Mã SP: SD90-2S-0.7GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN 1 PHA SINOVO 1,5KW 2HP

BIẾN TẦN 1 PHA SINOVO 1,5KW 2HP

Mã SP: SD90-2S-1.5GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN 1 PHA SINOVO 2,2KW 3HP

BIẾN TẦN 1 PHA SINOVO 2,2KW 3HP

Mã SP: SD90-2S-2.2GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN 1 pha SINOVO 220VAC 0.75KW 1HP

BIẾN TẦN 1 pha SINOVO 220VAC 0.75KW 1HP

Mã SP: SD600-2S-0.7GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN 1 pha SINOVO 220VAC 1.5KW 2HP

BIẾN TẦN 1 pha SINOVO 220VAC 1.5KW 2HP

Mã SP: SD600-2S-1.5GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN 1 pha SINOVO 220VAC 2.2KW 3HP

BIẾN TẦN 1 pha SINOVO 220VAC 2.2KW 3HP

Mã SP: SD600-2S-2.2GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 1,5KW 2HP

BIẾN TẦN SINOVO 1,5KW 2HP

Mã SP: SD90-4T-1.5GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 2.2KW 3HP

BIẾN TẦN SINOVO 2.2KW 3HP

Mã SP: SD90-4T-2.2GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

BIẾN TẦN SINOVO 3.7KW 5HP

BIẾN TẦN SINOVO 3.7KW 5HP

Mã SP: SD90-4T-4.0GC

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

Biến Tần SD90 Sinovo

Biến Tần SD90 Sinovo

Mã SP: SD90

Thương hiệu: SINOVO

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: