category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 30 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0001

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0001

Mã SP: BFT 6025-DX001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0005

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0005

Mã SP: BFT 6025-DX002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0007

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0007

Mã SP: BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0008

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0008

Mã SP: BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0012

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0012

Mã SP: BFT 6025-HV003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0013

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0013

Mã SP: BFT 6050-HV003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0002

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0002

Mã SP: BFT 6050-DX001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0003

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0003

Mã SP: BFT 6025-FC001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0004

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0004

Mã SP: BFT 6050-FC001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0006

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0006

Mã SP: BFT 6050-DX002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0009

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0009

Mã SP: BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff  BFT000A

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT000A

Mã SP: BFT 6100-FC002-A06A1A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0014

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0014

Mã SP: BFT 6100-HV003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0015

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0015

Mã SP: BFT 6025-HV003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0016

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0016

Mã SP: BFT 6050-HV003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0017

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0017

Mã SP: BFT 6100-HV003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0018

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0018

Mã SP: BFT 6025-JC003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0019

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT0019

Mã SP: BFT 6050-JC003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001A

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001A

Mã SP: BFT 6100-JC003-A02A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001C

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001C

Mã SP: BFT 6025-JC003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001E

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001E

Mã SP: BFT 6050-JC003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001F

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001F

Mã SP: BFT 6100-JC003-A00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001H

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001H

Mã SP: BFT 6025-HV003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001J

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001J

Mã SP: BFT 6050-HV003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001K

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001K

Mã SP: BFT 6100-HV003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001L

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001L

Mã SP: BFT 6025-JC003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001M

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001M

Mã SP: BFT 6050-JC003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001N

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001N

Mã SP: BFT 6100-JC003-D00A0C-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001P

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001P

Mã SP: BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001R

Cảm biến nhiệt độ Balluff BFT001R

Mã SP: BFT 6050-HV001-R02A0A-S4

Thương hiệu: BALLUFF

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: