category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 49 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Contactor Fuji SC-03 220V 9A 4kW NO, NC

Contactor Fuji SC-03 220V 9A 4kW NO, NC

Mã SP: SC-03 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-03 110V 9A 4kW NO, NC

Contactor Fuji SC-03 110V 9A 4kW NO, NC

Mã SP: SC-03 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0 110V 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0 110V 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-5-1 220V 22A 11kW NO+NC

Contactor Fuji SC-5-1 220V 22A 11kW NO+NC

Mã SP: SC-5-1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N1 220V 32A 15kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N1 220V 32A 15kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-1 220V 22A 11kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-1 220V 22A 11kW NO, NC

Mã SP: SC-4-1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0 220V 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0 220V 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-5-1 110V 22A 11kW NO+NC

Contactor Fuji SC-5-1 110V 22A 11kW NO+NC

Mã SP: SC-5-1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05 220V 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05 220V 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0/G 24VDC 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0/G 24VDC 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N2S 110V 50A 22kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N2S 110V 50A 22kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N2S 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N1 110V 32A 15kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N1 110V 32A 15kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N3 220V 65A 30kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N3 220V 65A 30kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N3 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05/G 24VDC 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05/G 24VDC 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N4 110V 80A 40kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N4 110V 80A 40kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N4 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N3 110V 65A 30kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N3 110V 65A 30kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N3 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-1 110V 22A 11kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-1 110V 22A 11kW NO, NC

Mã SP: SC-4-1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-0 110V 16A 7.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-0 110V 16A 7.5kW NO, NC

Mã SP: SC-4-0 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05 110V 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05 110V 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N4 220V 80A 40kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N4 220V 80A 40kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N4 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-0 220V 16A 7.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-0 220V 16A 7.5kW NO, NC

Mã SP: SC-4-0 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N4/G 24VDC 80A 40kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N4/G 24VDC 80A 40kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N4/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N3/G 24VDC 65A 30kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N3/G 24VDC 65A 30kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N3/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N1/G 24VDC 32A 15kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N1/G 24VDC 32A 15kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N1/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-5-1/G 24VDC 22A 11kW NO+NC

Contactor Fuji SC-5-1/G 24VDC 22A 11kW NO+NC

Mã SP: SC-5-1/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-1/G 24VDC 22A 11kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-1/G 24VDC 22A 11kW NO, NC

Mã SP: SC-4-1/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: