category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 49 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Contactor Fuji SC-03 220V 9A 4kW NO, NC

Contactor Fuji SC-03 220V 9A 4kW NO, NC

Mã SP: SC-03 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-03 110V 9A 4kW NO, NC

Contactor Fuji SC-03 110V 9A 4kW NO, NC

Mã SP: SC-03 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0 110V 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0 110V 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-5-1 220V 22A 11kW NO+NC

Contactor Fuji SC-5-1 220V 22A 11kW NO+NC

Mã SP: SC-5-1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N1 220V 32A 15kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N1 220V 32A 15kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-1 220V 22A 11kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-1 220V 22A 11kW NO, NC

Mã SP: SC-4-1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0 220V 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0 220V 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-5-1 110V 22A 11kW NO+NC

Contactor Fuji SC-5-1 110V 22A 11kW NO+NC

Mã SP: SC-5-1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05 220V 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05 220V 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0/G 24VDC 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0/G 24VDC 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N2S 110V 50A 22kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N2S 110V 50A 22kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N2S 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N1 110V 32A 15kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N1 110V 32A 15kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N3 220V 65A 30kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N3 220V 65A 30kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N3 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05/G 24VDC 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05/G 24VDC 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N4 110V 80A 40kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N4 110V 80A 40kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N4 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N3 110V 65A 30kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N3 110V 65A 30kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N3 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-1 110V 22A 11kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-1 110V 22A 11kW NO, NC

Mã SP: SC-4-1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-0 110V 16A 7.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-0 110V 16A 7.5kW NO, NC

Mã SP: SC-4-0 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05 110V 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05 110V 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N4 220V 80A 40kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N4 220V 80A 40kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N4 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-0 220V 16A 7.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-0 220V 16A 7.5kW NO, NC

Mã SP: SC-4-0 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N4/G 24VDC 80A 40kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N4/G 24VDC 80A 40kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N4/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N3/G 24VDC 65A 30kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N3/G 24VDC 65A 30kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N3/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N1/G 24VDC 32A 15kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N1/G 24VDC 32A 15kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N1/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-5-1/G 24VDC 22A 11kW NO+NC

Contactor Fuji SC-5-1/G 24VDC 22A 11kW NO+NC

Mã SP: SC-5-1/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-1/G 24VDC 22A 11kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-1/G 24VDC 22A 11kW NO, NC

Mã SP: SC-4-1/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: