category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 79 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

2CSM222521R1000 – Timer ABB DW2

2CSM222521R1000 – Timer ABB DW2

Mã SP: 2CSM222521R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM222531R1000 – Timer ABB DW1

2CSM222531R1000 – Timer ABB DW1

Mã SP: 2CSM222531R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM208131R1000 – Timer ABB AD1-R-15m-72

2CSM208131R1000 – Timer ABB AD1-R-15m-72

Mã SP: 2CSM208131R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM208141R1000 – Timer ABB AW1CO-R-120m

2CSM208141R1000 – Timer ABB AW1CO-R-120m

Mã SP: 2CSM208141R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM208151R1000 – Timer ABB AD1CO-R-15m

2CSM208151R1000 – Timer ABB AD1CO-R-15m

Mã SP: 2CSM208151R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM222421R1000 – Timer ABB AD1CO-15m

2CSM222421R1000 – Timer ABB AD1CO-15m

Mã SP: 2CSM222421R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM222431R1000 – Timer ABB AW1CO-R-210m

2CSM222431R1000 – Timer ABB AW1CO-R-210m

Mã SP: 2CSM222431R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM222441R1000 – Timer ABB AD1CO-R-30m

2CSM222441R1000 – Timer ABB AD1CO-R-30m

Mã SP: 2CSM222441R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM222451R1000 – Timer ABB AD1CO-30m

2CSM222451R1000 – Timer ABB AD1CO-30m

Mã SP: 2CSM222451R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM222461R1000 – Timer ABB AD1NO-R-15m

2CSM222461R1000 – Timer ABB AD1NO-R-15m

Mã SP: 2CSM222461R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

2CSM222471R1000 – Timer ABB AD1NO-15m

2CSM222471R1000 – Timer ABB AD1NO-15m

Mã SP: 2CSM222471R1000

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

1SVR740110R3300 – Timer ABB CT-AHS.22P

1SVR740110R3300 – Timer ABB CT-AHS.22P

Mã SP: 1SVR740110R3300

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: