category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 19 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Nhẫn hàn ống đồng

Nhẫn hàn ống đồng

Mã SP: Dongong

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thau lá cuộn

Đồng thau lá cuộn

Mã SP: C2680

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thau dạng thanh

Đồng thau dạng thanh

Mã SP: C2680

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thau dạng tấm

Đồng thau dạng tấm

Mã SP: C2680

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thau dạng dây

Đồng thau dạng dây

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng đỏ lá cuộn

Đồng đỏ lá cuộn

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thanh cái

Đồng thanh cái

Mã SP: BUSBAR

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng đỏ tấm dầy

Đồng đỏ tấm dầy

Mã SP: C1100

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng điện cực dạng thanh

Đồng điện cực dạng thanh

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng điện cực dạng đĩa

Đồng điện cực dạng đĩa

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng đỏ phế liệu

Đồng đỏ phế liệu

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng cuộn chống sét

Đồng cuộn chống sét

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng tinh luyện Cu-DHP

Đồng tinh luyện Cu-DHP

Mã SP: CU-DHP

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng tinh luyện OF-OK

Đồng tinh luyện OF-OK

Mã SP: OF-OK

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

ĐỒNG PHỐT PHO VIÊN TRÒN

ĐỒNG PHỐT PHO VIÊN TRÒN

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

THANH CÁI TỦ ĐIỆN (BUSBAR)

THANH CÁI TỦ ĐIỆN (BUSBAR)

Mã SP: BUSBAR

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

ĐỒNG THAU ỐNG

ĐỒNG THAU ỐNG

Mã SP: C2800

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

LỤC GIÁC ĐỒNG THAU

LỤC GIÁC ĐỒNG THAU

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

ĐỒNG THAU THANH TRÒN

ĐỒNG THAU THANH TRÒN

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: