category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 1272 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Nắp chụp bằng nhựa Carel PJEZ0FG0L0

Nắp chụp bằng nhựa Carel PJEZ0FG0L0

Mã SP: PJEZ0FG0L0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Công tắc màu xanh Carel SWITCHRL3G

Công tắc màu xanh Carel SWITCHRL3G

Mã SP: SWITCHRL3G

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Công tắc màu đỏ Carel SWITCHRL3R

Công tắc màu đỏ Carel SWITCHRL3R

Mã SP: SWITCHRL3R

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Khóa lập trình Carel IROPZKEYA0

Khóa lập trình Carel IROPZKEYA0

Mã SP: IROPZKEYA0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Khóa lập trình Carel IROPZKEY00

Khóa lập trình Carel IROPZKEY00

Mã SP: IROPZKEY00

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Remote IR33 Universal Carel IRTRRES000

Remote IR33 Universal Carel IRTRRES000

Mã SP: IRTRRES000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Remote IR33 Universal Carel IRTRUES000

Remote IR33 Universal Carel IRTRUES000

Mã SP: IRTRUES000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Biến tần Carel PS20024416100

Biến tần Carel PS20024416100

Mã SP: PS20024416100

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Module mở rộng ON/OFF Carel CONVONOFF0

Module mở rộng ON/OFF Carel CONVONOFF0

Mã SP: CONVONOFF0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Module mở rộng ANALOG Carel CONV0/10A0

Module mở rộng ANALOG Carel CONV0/10A0

Mã SP: CONV0/10A0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cáp Carel MCHSMLCAB0 1m 24kit

Cáp Carel MCHSMLCAB0 1m 24kit

Mã SP: MCHSMLCAB0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: