category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 1287 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

PLC Profibus Siemens 6SE6400-1PB00-0AA0

PLC Profibus Siemens 6SE6400-1PB00-0AA0

Mã SP: 6SE6400-1PB00-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Cáp truyền thông Siemens 6XV1840-3AH10

Cáp truyền thông Siemens 6XV1840-3AH10

Mã SP: 6XV1840-3AH10

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Cáp truyền thông Siemens 6XV1840-2AH10

Cáp truyền thông Siemens 6XV1840-2AH10

Mã SP: 6XV1840-2AH10

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Analog Input Module Siemens 6ES7531-7KF00-0AB0

Analog Input Module Siemens 6ES7531-7KF00-0AB0

Mã SP: 6ES7531-7KF00-0AB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Analog Output Module Siemens 6ES7532-5HF00-0AB0

Analog Output Module Siemens 6ES7532-5HF00-0AB0

Mã SP: 6ES7532-5HF00-0AB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Cáp truyền thông Siemens 6XV1830-0EH10

Cáp truyền thông Siemens 6XV1830-0EH10

Mã SP: 6XV1830-0EH10

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Thẻ nhớ Siemens 6ES7954-8LC02-0AA0 4MB

Thẻ nhớ Siemens 6ES7954-8LC02-0AA0 4MB

Mã SP: 6ES7954-8LC02-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Module DM8 Logo! 12/24R Siemens 6ED1055-1MB00-0BA1

Module DM8 Logo! 12/24R Siemens 6ED1055-1MB00-0BA1

Mã SP: 6ED1055-1MB00-0BA1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Siemens 6AV2107-0DB05-0AA0

Siemens 6AV2107-0DB05-0AA0

Mã SP: 6AV2107-0DB05-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Thẻ nhớ 64 KB S7-300 Siemens 6ES7953-8LF31-0AA0

Thẻ nhớ 64 KB S7-300 Siemens 6ES7953-8LF31-0AA0

Mã SP: 6ES7953-8LF31-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Siemens 3RK1308-0AB00-0CP0

Siemens 3RK1308-0AB00-0CP0

Mã SP: 3RK1308-0AB00-0CP0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

PIN S7-400 Siemens 6ES7971-0BA00

PIN S7-400 Siemens 6ES7971-0BA00

Mã SP: 6ES7971-0BA00

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Digital Output Module Siemens 6ES7522-1BL01-0AB0

Digital Output Module Siemens 6ES7522-1BL01-0AB0

Mã SP: 6ES7522-1BL01-0AB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Digital Module LOGO Siemens 6ED1055-1NB10-0BA2

Digital Module LOGO Siemens 6ED1055-1NB10-0BA2

Mã SP: 6ED1055-1NB10-0BA2

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Digital Module LOGO! Siemens 6ED1055-1FB00-0BA2

Digital Module LOGO! Siemens 6ED1055-1FB00-0BA2

Mã SP: 6ED1055-1FB00-0BA2

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Siemens 6NH7800-3BA00

Siemens 6NH7800-3BA00

Mã SP: 6NH7800-3BA00

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Thanh ray Siemens 6ES7590-1AB60-0AA0 160mm

Thanh ray Siemens 6ES7590-1AB60-0AA0 160mm

Mã SP: 6ES7590-1AB60-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Digital Input Module Siemens 6ES7521-1BL00-0AB0

Digital Input Module Siemens 6ES7521-1BL00-0AB0

Mã SP: 6ES7521-1BL00-0AB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: