category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 1342 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Contactor Fuji SC-03 220V 9A 4kW NO, NC

Contactor Fuji SC-03 220V 9A 4kW NO, NC

Mã SP: SC-03 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-03 110V 9A 4kW NO, NC

Contactor Fuji SC-03 110V 9A 4kW NO, NC

Mã SP: SC-03 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0 110V 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0 110V 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-5-1 220V 22A 11kW NO+NC

Contactor Fuji SC-5-1 220V 22A 11kW NO+NC

Mã SP: SC-5-1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N1 220V 32A 15kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N1 220V 32A 15kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-1 220V 22A 11kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-1 220V 22A 11kW NO, NC

Mã SP: SC-4-1 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0 220V 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0 220V 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-5-1 110V 22A 11kW NO+NC

Contactor Fuji SC-5-1 110V 22A 11kW NO+NC

Mã SP: SC-5-1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05 220V 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05 220V 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-0/G 24VDC 12A 5.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-0/G 24VDC 12A 5.5kW NO, NC

Mã SP: SC-0/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N2S 110V 50A 22kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N2S 110V 50A 22kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N2S 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N1 110V 32A 15kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N1 110V 32A 15kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N3 220V 65A 30kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N3 220V 65A 30kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N3 220V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05/G 24VDC 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05/G 24VDC 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05/G 24VDC

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N4 110V 80A 40kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N4 110V 80A 40kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N4 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-N3 110V 65A 30kW 2NO+2NC

Contactor Fuji SC-N3 110V 65A 30kW 2NO+2NC

Mã SP: SC-N3 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-1 110V 22A 11kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-1 110V 22A 11kW NO, NC

Mã SP: SC-4-1 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-4-0 110V 16A 7.5kW NO, NC

Contactor Fuji SC-4-0 110V 16A 7.5kW NO, NC

Mã SP: SC-4-0 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Contactor Fuji SC-05 110V 12A 5.5kW NO+NC

Contactor Fuji SC-05 110V 12A 5.5kW NO+NC

Mã SP: SC-05 110V

Thương hiệu: FUJI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: