category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 514 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Module Truyền Thông Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

Module Truyền Thông Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

Mã SP: FX3U-485ADP-MB

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module Mitsubishi FX5-ENET/IP

Module Mitsubishi FX5-ENET/IP

Mã SP: FX5-ENET/IP

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board mở rộng Mitsubishi FX3U-CNV-BD

Board mở rộng Mitsubishi FX3U-CNV-BD

Mã SP: FX3U-CNV-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-485-BD

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-485-BD

Mã SP: FX3U-485-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A (8 In / 8 Out Relay)

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A (8 In / 8 Out Relay)

Mã SP: FX3U-16MR/ES-A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-485-BD

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-485-BD

Mã SP: FX1N-485-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-422-BD

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-422-BD

Mã SP: FX3U-422-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP

Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP

Mã SP: FX3U-ENET-ADP

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module 4 ngõ analog Mitsubishi FX2N-4AD-TC

Module 4 ngõ analog Mitsubishi FX2N-4AD-TC

Mã SP: FX2N-4AD-TC

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Khối hiển thị Mitsubishi FX1N-5DM

Khối hiển thị Mitsubishi FX1N-5DM

Mã SP: FX1N-5DM

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-422-BD

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-422-BD

Mã SP: FX1N-422-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng Mitsubishi FX2N-4DA

Module mở rộng Mitsubishi FX2N-4DA

Mã SP: FX2N-4DA

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board mở rộng Mitsubishi FX5-422-BD-GOT

Board mở rộng Mitsubishi FX5-422-BD-GOT

Mã SP: FX5-422-BD-GOT

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: