category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 513 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Module Truyền Thông Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

Module Truyền Thông Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

Mã SP: FX3U-485ADP-MB

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module Mitsubishi FX5-ENET/IP

Module Mitsubishi FX5-ENET/IP

Mã SP: FX5-ENET/IP

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board mở rộng Mitsubishi FX3U-CNV-BD

Board mở rộng Mitsubishi FX3U-CNV-BD

Mã SP: FX3U-CNV-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-485-BD

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-485-BD

Mã SP: FX3U-485-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A (8 In / 8 Out Relay)

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A (8 In / 8 Out Relay)

Mã SP: FX3U-16MR/ES-A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-485-BD

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-485-BD

Mã SP: FX1N-485-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-422-BD

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-422-BD

Mã SP: FX3U-422-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP

Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP

Mã SP: FX3U-ENET-ADP

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module 4 ngõ analog Mitsubishi FX2N-4AD-TC

Module 4 ngõ analog Mitsubishi FX2N-4AD-TC

Mã SP: FX2N-4AD-TC

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Khối hiển thị Mitsubishi FX1N-5DM

Khối hiển thị Mitsubishi FX1N-5DM

Mã SP: FX1N-5DM

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-422-BD

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-422-BD

Mã SP: FX1N-422-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng Mitsubishi FX2N-4DA

Module mở rộng Mitsubishi FX2N-4DA

Mã SP: FX2N-4DA

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board mở rộng Mitsubishi FX5-422-BD-GOT

Board mở rộng Mitsubishi FX5-422-BD-GOT

Mã SP: FX5-422-BD-GOT

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: