category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 34 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 110-150A 3P

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 110-150A 3P

Mã SP: TR150B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 90-120A 3P

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 90-120A 3P

Mã SP: TR150B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 65-95A 3P

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 65-95A 3P

Mã SP: TR150B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR80B-1E-RC 55-80A 3P

Relay Hitachi TR80B-1E-RC 55-80A 3P

Mã SP: TR80B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR80B-1E-RC 45-65A 3P

Relay Hitachi TR80B-1E-RC 45-65A 3P

Mã SP: TR80B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 32-48A 3P

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 32-48A 3P

Mã SP: TR50B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 24-34A 3P

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 24-34A 3P

Mã SP: TR50B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 16-24A 3P

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 16-24A 3P

Mã SP: TR50B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 12-18A 3P

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 12-18A 3P

Mã SP: TR50B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR25B-1E-RC 18-26A 3P

Relay Hitachi TR25B-1E-RC 18-26A 3P

Mã SP: TR25B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR25B-1E-RC 16-24A 3P

Relay Hitachi TR25B-1E-RC 16-24A 3P

Mã SP: TR25B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 12-18A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 12-18A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 9-13A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 9-13A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 7-11A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 7-11A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 5-8A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 5-8A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 4-6A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 4-6A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 2.8-4.4A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 2.8-4.4A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 1.7-2.9A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 1.7-2.9A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 1.1-1.8A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 1.1-1.8A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.9-1.5A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.9-1.5A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.6-1.0A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.6-1.0A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.38-0.62A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.38-0.62A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 9-13A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 9-13A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 7-11A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 7-11A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 5-8A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 5-8A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 4-6A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 4-6A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 2.8-4.8A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 2.8-4.8A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 1.7-2.9A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 1.7-2.9A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 1.1-1.8A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 1.1-1.8A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.9-1.5A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.9-1.5A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.6-1.0A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.6-1.0A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.38-0.62A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.38-0.62A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.22-0.38A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.22-0.38A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.16-0.24A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.16-0.24A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: