category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 559 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43BJK-S100 0.4kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43BJK-S100 0.4kW

Mã SP: HG-KN43BJK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23BJK-S100 0.2kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23BJK-S100 0.2kW

Mã SP: HG-KN23BJK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13BJK-S100 0.1kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13BJK-S100 0.1kW

Mã SP: HG-KN13BJK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73JK-S100 0.75kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73JK-S100 0.75kW

Mã SP: HG-KN73JK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43JK-S100 0.4kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43JK-S100 0.4kW

Mã SP: HG-KN43JK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23JK-S100 0.2kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23JK-S100 0.2kW

Mã SP: HG-KN23JK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13JK-S100 0.1kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13JK-S100 0.1kW

Mã SP: HG-KN13JK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73BJ-S100 0.75kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73BJ-S100 0.75kW

Mã SP: HG-KN73BJ-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43BJ-S100 0.4kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43BJ-S100 0.4kW

Mã SP: HG-KN43BJ-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23BJ-S100 0.2kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23BJ-S100 0.2kW

Mã SP: HG-KN23BJ-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13BJ-S100 0.1kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13BJ-S100 0.1kW

Mã SP: HG-KN13BJ-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73J-S100 0.75kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73J-S100 0.75kW

Mã SP: HG-KN73J-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43J-S100 0.4kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43J-S100 0.4kW

Mã SP: HG-KN43J-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23J-S100 0.2kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23J-S100 0.2kW

Mã SP: HG-KN23J-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13J-S100 0.1kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13J-S100 0.1kW

Mã SP: HG-KN13J-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-70B 0.75kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-70B 0.75kW 220V

Mã SP: MR-J4-70B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-70A 0.75kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-70A 0.75kW 220V

Mã SP: MR-J4-70A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700B4 7kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700B4 7kW 380V

Mã SP: MR-J4-700B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700B 7kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700B 7kW 220V

Mã SP: MR-J4-700B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700A4 7kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700A4 7kW 380V

Mã SP: MR-J4-700A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700A 7kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700A 7kW 220V

Mã SP: MR-J4-700A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60B4 0.6kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60B4 0.6kW 380V

Mã SP: MR-J4-60B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60B 0.6kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60B 0.6kW 220V

Mã SP: MR-J4-60B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60A4 0.6kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60A4 0.6kW 380V

Mã SP: MR-J4-60A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60A 0.6kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60A 0.6kW 220V

Mã SP: MR-J4-60A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500B4 5kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500B4 5kW 380V

Mã SP: MR-J4-500B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500B 5kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500B 5kW 220V

Mã SP: MR-J4-500B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500A4 5kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500A4 5kW 380V

Mã SP: MR-J4-500A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500A 5kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500A 5kW 220V

Mã SP: MR-J4-500A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-40B 0.4kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-40B 0.4kW 220V

Mã SP: MR-J4-40B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-40A 0.4kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-40A 0.4kW 220V

Mã SP: MR-J4-40A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350B4 3.5kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350B4 3.5kW 380V

Mã SP: MR-J4-350B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350B 3.5kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350B 3.5kW 220V

Mã SP: MR-J4-350B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350A4 3.5kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350A4 3.5kW 380V

Mã SP: MR-J4-350A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350A 3.5kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350A 3.5kW 220V

Mã SP: MR-J4-350A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KB4 22kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KB4 22kW 380V

Mã SP: MR-J4-22KB4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KB 22kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KB 22kW 220V

Mã SP: MR-J4-22KB

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KA4 22kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KA4 22kW 380V

Mã SP: MR-J4-22KA4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KA 22kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KA 22kW 220V

Mã SP: MR-J4-22KA

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-20B 0.2kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-20B 0.2kW 220V

Mã SP: MR-J4-20B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-20A 0.2kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-20A 0.2kW 220V

Mã SP: MR-J4-20A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200B4 2kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200B4 2kW 380V

Mã SP: MR-J4-200B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200B 2kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200B 2kW 220V

Mã SP: MR-J4-200B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200A4 2kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200A4 2kW 380V

Mã SP: MR-J4-200A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200A 2kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200A 2kW 220V

Mã SP: MR-J4-200A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KB4 15kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KB4 15kW 380V

Mã SP: MR-J4-15KB4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KB 15kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KB 15kW 220V

Mã SP: MR-J4-15KB

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KA4 15kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KA4 15kW 380V

Mã SP: MR-J4-15KA4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: