category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 10183 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

   CUTFOX 10   -   Cable-cutting tool  Phoenix Contact

CUTFOX 10 - Cable-cutting tool Phoenix Contact

Mã SP: 1206829

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CUTFOX 10 C-UN   -   Accessories  Phoenix Contact

CUTFOX 10 C-UN - Accessories Phoenix Contact

Mã SP: 1208393

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CF-10 ABZH   -   Accessories  Phoenix Contact

CF-10 ABZH - Accessories Phoenix Contact

Mã SP: 1207297

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 40X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 40X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240198

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 60X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 60X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240199

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 80X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 80X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240359

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   WT-HT HF 3,6X200   -   Cable tie  Phoenix Contact

WT-HT HF 3,6X200 - Cable tie Phoenix Contact

Mã SP: 3240784

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 25X60   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 25X60 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240342

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 25X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 25X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240197

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 100X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 100X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240363

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 25X40   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 25X40 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240188

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 80X60   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 80X60 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240358

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   WT-HT HF 4,5X290   -   Cable tie  Phoenix Contact

WT-HT HF 4,5X290 - Cable tie Phoenix Contact

Mã SP: 3240788

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 40X40   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 40X40 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240189

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 40X40   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 40X40 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240348

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 60X100 BU   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 60X100 BU - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240316

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 40X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 40X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240350

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 40X100 BU   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 40X100 BU - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240312

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 25X40 WH   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 25X40 WH - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240617

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 80X40   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 80X40 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240335

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 25X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 25X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240343

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 60X60   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 60X60 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240193

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 25X40   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 25X40 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240341

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 60X60 BU   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 60X60 BU - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240595

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 60X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 60X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240354

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 40X60   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 40X60 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240192

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 40X60   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 40X60 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240349

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   WG-S HF 150 BK   -   Spiral tube  Phoenix Contact

WG-S HF 150 BK - Spiral tube Phoenix Contact

Mã SP: 3241124

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD 100X100   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD 100X100 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240205

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 120X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 120X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240366

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   CD-HF 30X80   -   Cable duct  Phoenix Contact

CD-HF 30X80 - Cable duct Phoenix Contact

Mã SP: 3240346

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   RVT-PA 6   -   Fastening clip  Phoenix Contact

RVT-PA 6 - Fastening clip Phoenix Contact

Mã SP: 3240499

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: