category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 96 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Contactor LS MC-9a 220V 9A 4kW 1NO

Contactor LS MC-9a 220V 9A 4kW 1NO

Mã SP: MC-9a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-12a 220V 12A 5.5kW 1NO

Contactor LS MC-12a 220V 12A 5.5kW 1NO

Mã SP: MC-12a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-6a 220V 6A 3kW 1NO

Contactor LS MC-6a 220V 6A 3kW 1NO

Mã SP: MC-6a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-18a 220V 18A 7.5kW 1NO

Contactor LS MC-18a 220V 18A 7.5kW 1NO

Mã SP: MC-18a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-65a 110V 65A 30kW 2NC+2NO

Contactor LS MC-65a 110V 65A 30kW 2NC+2NO

Mã SP: Contactor LS MC-65a 110V 65A 3

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-18a 110V 18A 7.5kW 1NO

Contactor LS MC-18a 110V 18A 7.5kW 1NO

Mã SP: MC-18a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-12a 110V 12A 5.5kW 1NO

Contactor LS MC-12a 110V 12A 5.5kW 1NO

Mã SP: MC-12a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-9a 110V 9A 4kW 1NO

Contactor LS MC-9a 110V 9A 4kW 1NO

Mã SP: MC-9a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-6a 110V 6A 3kW 1NO

Contactor LS MC-6a 110V 6A 3kW 1NO

Mã SP: MC-6a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-400a 24VDC 400A 200kW 2NC+2NO

Contactor LS MC-400a 24VDC 400A 200kW 2NC+2NO

Mã SP: Contactor LS MC-400a 24VDC 400

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: