category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 957 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

HMI Delta DOP-107BV 7inch

HMI Delta DOP-107BV 7inch

Mã SP: DOP-107BV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-110CS 10.1inch

HMI Delta DOP-110CS 10.1inch

Mã SP: DOP-110CS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-107EV 7inch

HMI Delta DOP-107EV 7inch

Mã SP: DOP-107EV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-107DV 7inch

HMI Delta DOP-107DV 7inch

Mã SP: DOP-107DV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-110WS 10.1inch

HMI Delta DOP-110WS 10.1inch

Mã SP: DOP-110WS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP04G-AL2 4.1inch

HMI Delta TP04G-AL2 4.1inch

Mã SP: TP04G-AL2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-103BQ 4.3inch

HMI Delta DOP-103BQ 4.3inch

Mã SP: DOP-103BQ

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-211LC1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-211LC1T

Mã SP: TP70P-211LC1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1T

Mã SP: TP70P-21EX1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1T

Mã SP: TP70P-22XA1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1T

Mã SP: TP70P-32TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1T

Mã SP: TP70P-16TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-08TP1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-08TP1R

Mã SP: TP04P-08TP1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-20EXL1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-20EXL1T

Mã SP: TP04P-20EXL1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1T

Mã SP: TP04P-21EX1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT1665M-STBD 8.4 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT1665M-STBD 8.4 inch

Mã SP: GT1665M-STBD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT2505-VTBD 5.7 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT2505-VTBD 5.7 inch

Mã SP: GT2505-VTBD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT1450-QLBDE 5.7 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT1450-QLBDE 5.7 inch

Mã SP: GT1450-QLBDE

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT1055-QSBD-C 5.7 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT1055-QSBD-C 5.7 inch

Mã SP: GT1055-QSBD-C

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT2105-QMBDS 5.7 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT2105-QMBDS 5.7 inch

Mã SP: GT2105-QMBDS

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT2107-WTSD 7 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT2107-WTSD 7 inch

Mã SP: GT2107-WTSD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT2107-WTBD 7 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT2107-WTBD 7 inch

Mã SP: GT2107-WTBD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT2105-QTBDS 5.7 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT2105-QTBDS 5.7 inch

Mã SP: GT2105-QTBDS

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: