category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 1646 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

EPC 1522 - Edge device Phoenix Contact

EPC 1522 - Edge device Phoenix Contact

Mã SP: 1185423

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

EPC 1502 - Edge device Phoenix Contact

EPC 1502 - Edge device Phoenix Contact

Mã SP: 1185416

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

BL2 BPC 2000 - Box PC Phoenix Contact

BL2 BPC 2000 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 2404844

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   VL3 UPC 1110   -   Box PC  Phoenix Contact

VL3 UPC 1110 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1433148

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   VL3 UPC   -   Box PC  Phoenix Contact

VL3 UPC - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1459506

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   VL3 UPC 1320   -   Box PC  Phoenix Contact

VL3 UPC 1320 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1433147

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   VL3 UPC 2430   -   Box PC  Phoenix Contact

VL3 UPC 2430 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1433152

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1100   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1100 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1105772

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1501E-W   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1501E-W - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1141843

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   VL3 BPC   -   Box PC  Phoenix Contact

VL3 BPC - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1376797

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1501E   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1501E - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1130669

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1501E-64-W10   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1501E-64-W10 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1158241

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1541E-8/0   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1541E-8/0 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1272829

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1501S-W   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1501S-W - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1141904

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1000   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1000 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 2404777

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 9100   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 9100 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1105778

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 3100   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 3100 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1105776

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1541S-4/64   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1541S-4/64 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1272827

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 2100   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 2100 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1105773

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1501S   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1501S - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1130682

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 7100   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 7100 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1105777

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 1501E-128-W10   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 1501E-128-W10 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1158235

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 2000   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 2000 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 2404844

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 BPC 7000   -   Box PC  Phoenix Contact

BL2 BPC 7000 - Box PC Phoenix Contact

Mã SP: 1016240

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   TP 6185-WHPS   -   Touch panel  Phoenix Contact

TP 6185-WHPS - Touch panel Phoenix Contact

Mã SP: 1190423

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BTP 2070W   -   Touch panel  Phoenix Contact

BTP 2070W - Touch panel Phoenix Contact

Mã SP: 1046666

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BTP 2043W   -   Touch panel  Phoenix Contact

BTP 2043W - Touch panel Phoenix Contact

Mã SP: 1050387

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 PPC 1000   -   Panel PC  Phoenix Contact

BL2 PPC 1000 - Panel PC Phoenix Contact

Mã SP: 2404845

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   WP 6121-WXPS   -   Web panel  Phoenix Contact

WP 6121-WXPS - Web panel Phoenix Contact

Mã SP: 1290802

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   BL2 PPC AIO65 7000   -   Panel PC  Phoenix Contact

BL2 PPC AIO65 7000 - Panel PC Phoenix Contact

Mã SP: 1138367

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   TP 6101-WXPS   -   Touch panel  Phoenix Contact

TP 6101-WXPS - Touch panel Phoenix Contact

Mã SP: 1190417

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   VL2 PPC 9000 EX   -   Panel PC  Phoenix Contact

VL2 PPC 9000 EX - Panel PC Phoenix Contact

Mã SP: 1050364

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   WP 6156-WHPS   -   Web panel  Phoenix Contact

WP 6156-WHPS - Web panel Phoenix Contact

Mã SP: 1290803

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   PPC 23.8 AIO 69K   -   Panel PC  Phoenix Contact

PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC Phoenix Contact

Mã SP: 1262470

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   TP 6156-WHPS   -   Touch panel  Phoenix Contact

TP 6156-WHPS - Touch panel Phoenix Contact

Mã SP: 1190421

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

   PPC 17.3 AIO 69K   -   Panel PC  Phoenix Contact

PPC 17.3 AIO 69K - Panel PC Phoenix Contact

Mã SP: 1262469

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: