category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 169 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

MÀN HÌNH SIEMENS SINUMERIK 840D SL

MÀN HÌNH SIEMENS SINUMERIK 840D SL

Mã SP: 6FC5800-0AP12-0YB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP1900

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP1900

Mã SP: 6AV2124-0UC02-0AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP1900

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP1900

Mã SP: 6AV2124-0UC02-0AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP1200

Mã SP: 6AG1123-2MA03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Hộp kết nối Siemens SIMATIC HMI

Hộp kết nối Siemens SIMATIC HMI

Mã SP: 6AV2125-2AE23-0AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP900

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP900

Mã SP: 6AV2124-0JC01-0AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP400

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP400

Mã SP: 6AG1123-2DB03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP700

Mã SP: 6AG1123-2GA03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP700

Mã SP: 6AG1123-2GB03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP900

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP900

Mã SP: 6AG1123-2JB03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP1200

Mã SP: 6AG1123-2MB03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP700

Mã SP: 6AG1124-0GC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP700

Mã SP: 6AG1124-0GC13-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP900

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP900

Mã SP: 6AG1124-0JC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1200

Mã SP: 6AG1124-0MC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1500

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1500

Mã SP: 6AG1124-0QC02-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1500

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1500

Mã SP: 6AG1124-0QC13-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1900

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1900

Mã SP: 6AG1124-0UC02-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP2200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP2200

Mã SP: 6AG1124-0XC02-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP700

Mã SP: 6AG1124-1GC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS IPLUS HMI KP900

MÀN HÌNH SIEMENS IPLUS HMI KP900

Mã SP: 6AG1124-1JC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP1200

Mã SP: 6AG1124-1MC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP1500

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP1500

Mã SP: 6AG1124-1QC02-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP700

Mã SP: 6AG1128-3GB06-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP1000

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP1000

Mã SP: 6AG1128-3KB06-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP1200

Mã SP: 6AG1128-3MB06-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP300

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP300

Mã SP: 6AG1647-0AH11-2AX1

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP8F PN

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP8F PN

Mã SP: 6AG1688-3AF37-2AX0

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP8 PN

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP8 PN

Mã SP: 6AG1688-3AY36-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS IPLUS HMI KP32F PN

MÀN HÌNH SIEMENS IPLUS HMI KP32F PN

Mã SP: 6AG1688-3EH47-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI

Mã SP: 6AG1688-3XY38-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP300

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP300

Mã SP: 6AG2647-0AH11-1AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Nắp lò xo cho Siemens 3RW55/52

Nắp lò xo cho Siemens 3RW55/52

Mã SP: 3RW5950-0GL30

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Nắp lò xo cho Siemens 3RW52

Nắp lò xo cho Siemens 3RW52

Mã SP: 3RW5950-0GL40

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Cáp kết nối HMI Siemens 5 m

Cáp kết nối HMI Siemens 5 m

Mã SP: 3RW5980-0HC60

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Bộ gắn cửa IP65 cho module HMI Siemens

Bộ gắn cửa IP65 cho module HMI Siemens

Mã SP: Bộ gắn cửa IP65 cho module HMI

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Mô-đun HMI Siemens Tính Năng Cao

Mô-đun HMI Siemens Tính Năng Cao

Mã SP: 3RW5980-0HF00

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Mô-đun HMI Siemens Tiêu chuẩn

Mô-đun HMI Siemens Tiêu chuẩn

Mã SP: 3RW5980-0HS00

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: