category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 169 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

MÀN HÌNH SIEMENS SINUMERIK 840D SL

MÀN HÌNH SIEMENS SINUMERIK 840D SL

Mã SP: 6FC5800-0AP12-0YB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP1900

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP1900

Mã SP: 6AV2124-0UC02-0AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP1900

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP1900

Mã SP: 6AV2124-0UC02-0AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP1200

Mã SP: 6AG1123-2MA03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Hộp kết nối Siemens SIMATIC HMI

Hộp kết nối Siemens SIMATIC HMI

Mã SP: 6AV2125-2AE23-0AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP900

MÀN HÌNH SIEMENS SIMATIC HMI TP900

Mã SP: 6AV2124-0JC01-0AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP400

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP400

Mã SP: 6AG1123-2DB03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP700

Mã SP: 6AG1123-2GA03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP700

Mã SP: 6AG1123-2GB03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP900

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP900

Mã SP: 6AG1123-2JB03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KTP1200

Mã SP: 6AG1123-2MB03-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP700

Mã SP: 6AG1124-0GC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP700

Mã SP: 6AG1124-0GC13-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP900

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP900

Mã SP: 6AG1124-0JC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1200

Mã SP: 6AG1124-0MC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1500

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1500

Mã SP: 6AG1124-0QC02-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1500

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1500

Mã SP: 6AG1124-0QC13-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1900

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP1900

Mã SP: 6AG1124-0UC02-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP2200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI TP2200

Mã SP: 6AG1124-0XC02-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP700

Mã SP: 6AG1124-1GC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS IPLUS HMI KP900

MÀN HÌNH SIEMENS IPLUS HMI KP900

Mã SP: 6AG1124-1JC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP1200

Mã SP: 6AG1124-1MC01-4AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP1500

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP1500

Mã SP: 6AG1124-1QC02-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP700

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP700

Mã SP: 6AG1128-3GB06-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP1000

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP1000

Mã SP: 6AG1128-3KB06-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP1200

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI MTP1200

Mã SP: 6AG1128-3MB06-4AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP300

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP300

Mã SP: 6AG1647-0AH11-2AX1

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP8F PN

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP8F PN

Mã SP: 6AG1688-3AF37-2AX0

Thương hiệu: DANFOSS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP8 PN

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP8 PN

Mã SP: 6AG1688-3AY36-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS IPLUS HMI KP32F PN

MÀN HÌNH SIEMENS IPLUS HMI KP32F PN

Mã SP: 6AG1688-3EH47-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI

Mã SP: 6AG1688-3XY38-2AX0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP300

MÀN HÌNH SIEMENS SIPLUS HMI KP300

Mã SP: 6AG2647-0AH11-1AX1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Nắp lò xo cho Siemens 3RW55/52

Nắp lò xo cho Siemens 3RW55/52

Mã SP: 3RW5950-0GL30

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Nắp lò xo cho Siemens 3RW52

Nắp lò xo cho Siemens 3RW52

Mã SP: 3RW5950-0GL40

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Cáp kết nối HMI Siemens 5 m

Cáp kết nối HMI Siemens 5 m

Mã SP: 3RW5980-0HC60

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Bộ gắn cửa IP65 cho module HMI Siemens

Bộ gắn cửa IP65 cho module HMI Siemens

Mã SP: Bộ gắn cửa IP65 cho module HMI

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Mô-đun HMI Siemens Tính Năng Cao

Mô-đun HMI Siemens Tính Năng Cao

Mã SP: 3RW5980-0HF00

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Mô-đun HMI Siemens Tiêu chuẩn

Mô-đun HMI Siemens Tiêu chuẩn

Mã SP: 3RW5980-0HS00

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: