category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 499 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Mô đun truyền thông LS XGL-EFMTB

Mô đun truyền thông LS XGL-EFMTB

Mã SP: XGL-EFMTB

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun truyền thông LS XGL-PSEA

Mô đun truyền thông LS XGL-PSEA

Mã SP: XGL-PSEA

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun truyền thông LS XGL-CH2B

Mô đun truyền thông LS XGL-CH2B

Mã SP: XGL-CH2B

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ ra LS XGF-DC4A

Mô đun ngõ ra LS XGF-DC4A

Mã SP: XGF-DC4A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ ra LS XGF-DV4A

Mô đun ngõ ra LS XGF-DV4A

Mã SP: XGF-DV4A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ vào LS XGF-AC8A

Mô đun ngõ vào LS XGF-AC8A

Mã SP: XGF-AC8A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ ra LS XGQ-TR4A

Mô đun ngõ ra LS XGQ-TR4A

Mã SP: XGQ-TR4A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ vào LS XGI-D21A

Mô đun ngõ vào LS XGI-D21A

Mã SP: XGI-D21A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Khe cắm mở rộng LS XGB-E08A

Khe cắm mở rộng LS XGB-E08A

Mã SP: XGB-E08A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Khe cắm chính LS XGB-M06A

Khe cắm chính LS XGB-M06A

Mã SP: XGB-M06A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Bộ Nguồn LS XGP-ACF2

Bộ Nguồn LS XGP-ACF2

Mã SP: XGP-ACF2

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ vào LS XBF-PD02A

Mô đun ngõ vào LS XBF-PD02A

Mã SP: XBF-PD02A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ vào LS XBF-DC04A

Mô đun ngõ vào LS XBF-DC04A

Mã SP: XBF-DC04A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ ra LS XBE-TN32A

Mô đun ngõ ra LS XBE-TN32A

Mã SP: XBE-TN32A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ ra LS XBE-TN16A

Mô đun ngõ ra LS XBE-TN16A

Mã SP: XBE-TN16A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ vào LS XBE-DC32A

Mô đun ngõ vào LS XBE-DC32A

Mã SP: XBE-DC32A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Bộ Lập Trình LS XBC-DR40SU

Bộ Lập Trình LS XBC-DR40SU

Mã SP: XBC-DR40SU

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Bộ Lập Trình LS XBC-DN20SU

Bộ Lập Trình LS XBC-DN20SU

Mã SP: XBC-DN20SU

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Bộ Lập Trình LS XBM-DN32S

Bộ Lập Trình LS XBM-DN32S

Mã SP: XBM-DN32S

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun nguồn LS GM6-PAFB

Mô đun nguồn LS GM6-PAFB

Mã SP: GM6-PAFB

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Cáp lập trình LS USB-301A 2.0

Cáp lập trình LS USB-301A 2.0

Mã SP: USB-301A 2.0

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ vào DC LS G6I-D24A

Mô đun ngõ vào DC LS G6I-D24A

Mã SP: G6I-D24A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Bộ Lập Trình LS K7M-DT30U

Bộ Lập Trình LS K7M-DT30U

Mã SP: K7M-DT30U

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ ra LS XGQ-TR2B

Mô đun ngõ ra LS XGQ-TR2B

Mã SP: XGQ-TR2B

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Khe cắm chính LS XGB-M08A

Khe cắm chính LS XGB-M08A

Mã SP: XGB-M08A

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun ngõ vào LS XBF-TC04S

Mô đun ngõ vào LS XBF-TC04S

Mã SP: XBF-TC04S

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Bộ Lập Trình LS XBC-DN30E

Bộ Lập Trình LS XBC-DN30E

Mã SP: XBC-DN30E

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Rơ le(PNP) LS R32C-PS5A-40P

Rơ le(PNP) LS R32C-PS5A-40P

Mã SP: R32C-PS5A-40P

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Rơ le(NPN) LS R32C-NS5A-40P

Rơ le(NPN) LS R32C-NS5A-40P

Mã SP: R32C-NS5A-40P

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

LS XTB-40H (TG7-1H40S)

LS XTB-40H (TG7-1H40S)

Mã SP: XTB-40H (TG7-1H40S)

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

LS XGR-DMMA

LS XGR-DMMA

Mã SP: XGR-DMMA

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Cáp quang LS XGC-F501

Cáp quang LS XGC-F501

Mã SP: XGC-F501

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Cáp quang LS XGC-F201

Cáp quang LS XGC-F201

Mã SP: XGC-F201

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Chân đế PLC LS XGR-E12H

Chân đế PLC LS XGR-E12H

Mã SP: XGR-E12H

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Chân đế PLC LS XGR-E08P

Chân đế PLC LS XGR-E08P

Mã SP: XGR-E08P

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Chân đế PLC LS XGR-E12P

Chân đế PLC LS XGR-E12P

Mã SP: XGR-E12P

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Chân đế PLC LS XGR-M02P

Chân đế PLC LS XGR-M02P

Mã SP: XGR-M02P

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Chân đế PLC LS XGR-M06P

Chân đế PLC LS XGR-M06P

Mã SP: XGR-M06P

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun nguồn LS XGR-DC42

Mô đun nguồn LS XGR-DC42

Mã SP: XGR-DC42

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Mô đun nguồn LS XGR-AC13

Mô đun nguồn LS XGR-AC13

Mã SP: XGR-AC13

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: