category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 433 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

I/O Module Delta DVP16SP11R

I/O Module Delta DVP16SP11R

Mã SP: DVP16SP11R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Module ngõ vào Delta DVP16SM11N

Module ngõ vào Delta DVP16SM11N

Mã SP: DVP16SM11N

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP14SS211R (8 in/6 out Relay)

PLC Delta DVP14SS211R (8 in/6 out Relay)

Mã SP: DVP14SS211R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP30EC00R3 (18 in/12 out Relay)

PLC Delta DVP30EC00R3 (18 in/12 out Relay)

Mã SP: DVP30EC00R3

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP28SV11T2

PLC Delta DVP28SV11T2

Mã SP: DVP28SV11T2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP28SV11T2

PLC Delta DVP28SV11T2

Mã SP: DVP28SV11T2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP40ES200R (24 in/16 out Relay)

PLC Delta DVP40ES200R (24 in/16 out Relay)

Mã SP: DVP40ES200R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

I/O Module Delta DVP08SP11R

I/O Module Delta DVP08SP11R

Mã SP: DVP08SP11R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

I/O Module Delta DVP16SP11T

I/O Module Delta DVP16SP11T

Mã SP: DVP16SP11T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Module ngõ ra Delta DVP08SN11R

Module ngõ ra Delta DVP08SN11R

Mã SP: DVP08SN11R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP28SV11R2

PLC Delta DVP28SV11R2

Mã SP: DVP28SV11R2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP12SE11R (8 in/4 out Relay)

PLC Delta DVP12SE11R (8 in/4 out Relay)

Mã SP: DVP12SE11R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP12SA211T

PLC Delta DVP12SA211T

Mã SP: DVP12SA211T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP32XP00R

PLC Delta DVP32XP00R

Mã SP: DVP32XP00R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP60ES200TE

PLC Delta DVP60ES200TE

Mã SP: DVP60ES200TE

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP60ES200RE

PLC Delta DVP60ES200RE

Mã SP: DVP60ES200RE

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP40ES200TE

PLC Delta DVP40ES200TE

Mã SP: DVP40ES200TE

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP40ES200RM

PLC Delta DVP40ES200RM

Mã SP: DVP40ES200RM

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP40ES200RE

PLC Delta DVP40ES200RE

Mã SP: DVP40ES200RE

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP32ES200TE

PLC Delta DVP32ES200TE

Mã SP: DVP32ES200TE

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP32ES200TC

PLC Delta DVP32ES200TC

Mã SP: DVP32ES200TC

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP32ES200RE

PLC Delta DVP32ES200RE

Mã SP: DVP32ES200RE

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP32ES200RC

PLC Delta DVP32ES200RC

Mã SP: DVP32ES200RC

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP32EH00T3-L

PLC Delta DVP32EH00T3-L

Mã SP: DVP32EH00T3-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP32EH00R3-L

PLC Delta DVP32EH00R3-L

Mã SP: DVP32EH00R3-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP32EH00M3

PLC Delta DVP32EH00M3

Mã SP: DVP32EH00M3

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP30ES00T2

PLC Delta DVP30ES00T2

Mã SP: DVP30ES00T2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP30ES00R2

PLC Delta DVP30ES00R2

Mã SP: DVP30ES00R2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP28SA211T11T

PLC Delta DVP28SA211T11T

Mã SP: DVP28SA211T11T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP28SA211R11R

PLC Delta DVP28SA211R11R

Mã SP: DVP28SA211R11R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP24ES

PLC Delta DVP24ES

Mã SP: DVP24ES

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP20EX

PLC Delta DVP20EX

Mã SP: DVP20EX

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP20ES200TE

PLC Delta DVP20ES200TE

Mã SP: DVP20ES200TE

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP20ES

PLC Delta DVP20ES

Mã SP: DVP20ES

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP15MC11T

PLC Delta DVP15MC11T

Mã SP: DVP15MC11T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP10MC11T

PLC Delta DVP10MC11T

Mã SP: DVP10MC11T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP-50MC

PLC Delta DVP-50MC

Mã SP: DVP-50MC

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP-20PM

PLC Delta DVP-20PM

Mã SP: DVP-20PM

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP-10PM

PLC Delta DVP-10PM

Mã SP: DVP-10PM

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP-10MC

PLC Delta DVP-10MC

Mã SP: DVP-10MC

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta AHCPU531-EN

PLC Delta AHCPU531-EN

Mã SP: AHCPU531-EN

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta AHCPU530-RS2

PLC Delta AHCPU530-RS2

Mã SP: AHCPU530-RS2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta AHCPU530-EN

PLC Delta AHCPU530-EN

Mã SP: AHCPU530-EN

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta AHCPU521-EN

PLC Delta AHCPU521-EN

Mã SP: AHCPU521-EN

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta AHCPU520-RS2

PLC Delta AHCPU520-RS2

Mã SP: AHCPU520-RS2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: