category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 9846 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

MSTBT 2,5/11-STF   -   PCB connector  Phoenix Contact

MSTBT 2,5/11-STF - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1919802

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

IC 2,5 HC/11-G-5,08   -   PCB header  Phoenix Contact

IC 2,5 HC/11-G-5,08 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1943409

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2   -   PCB header  Phoenix Contact

ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1980420

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

PT 1,5/ 7-PH-3,5   -   PCB connector  Phoenix Contact

PT 1,5/ 7-PH-3,5 - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1984361

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

SMSTB 2,5/ 5-G-5,08   -   PCB header  Phoenix Contact

SMSTB 2,5/ 5-G-5,08 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1769492

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

FKCVR 2,5/ 3-ST   -   PCB connector  Phoenix Contact

FKCVR 2,5/ 3-ST - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1909728

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

MC 1,5/14-GF-3,81   -   PCB header  Phoenix Contact

MC 1,5/14-GF-3,81 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1827981

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

MVSTBW 2,5/ 5-ST   -   PCB connector  Phoenix Contact

MVSTBW 2,5/ 5-ST - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1792553

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

SMSTB 2,5/23-ST   -   PCB connector  Phoenix Contact

SMSTB 2,5/23-ST - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1768969

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

IPC 5/12-GU-7,62   -   PCB header  Phoenix Contact

IPC 5/12-GU-7,62 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1708705

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

MSTBW 2,5/ 3-G   -   PCB header  Phoenix Contact

MSTBW 2,5/ 3-G - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1736108

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

PT 1,5/11-PH-5,0   -   PCB connector  Phoenix Contact

PT 1,5/11-PH-5,0 - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1755677

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

SMC 1,5/14-G-3,81   -   PCB header  Phoenix Contact

SMC 1,5/14-G-3,81 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1827392

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

QC 1/13-STF-5,08   -   PCB connector  Phoenix Contact

QC 1/13-STF-5,08 - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1883857

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

GMSTB 2,5/ 2-G-7,62   -   PCB header  Phoenix Contact

GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1766123

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: