category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 9846 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

MSTBT 2,5/11-STF   -   PCB connector  Phoenix Contact

MSTBT 2,5/11-STF - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1919802

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

IC 2,5 HC/11-G-5,08   -   PCB header  Phoenix Contact

IC 2,5 HC/11-G-5,08 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1943409

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2   -   PCB header  Phoenix Contact

ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1980420

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

PT 1,5/ 7-PH-3,5   -   PCB connector  Phoenix Contact

PT 1,5/ 7-PH-3,5 - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1984361

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

SMSTB 2,5/ 5-G-5,08   -   PCB header  Phoenix Contact

SMSTB 2,5/ 5-G-5,08 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1769492

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

FKCVR 2,5/ 3-ST   -   PCB connector  Phoenix Contact

FKCVR 2,5/ 3-ST - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1909728

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

MC 1,5/14-GF-3,81   -   PCB header  Phoenix Contact

MC 1,5/14-GF-3,81 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1827981

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

MVSTBW 2,5/ 5-ST   -   PCB connector  Phoenix Contact

MVSTBW 2,5/ 5-ST - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1792553

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

SMSTB 2,5/23-ST   -   PCB connector  Phoenix Contact

SMSTB 2,5/23-ST - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1768969

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

IPC 5/12-GU-7,62   -   PCB header  Phoenix Contact

IPC 5/12-GU-7,62 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1708705

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

MSTBW 2,5/ 3-G   -   PCB header  Phoenix Contact

MSTBW 2,5/ 3-G - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1736108

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

PT 1,5/11-PH-5,0   -   PCB connector  Phoenix Contact

PT 1,5/11-PH-5,0 - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1755677

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

SMC 1,5/14-G-3,81   -   PCB header  Phoenix Contact

SMC 1,5/14-G-3,81 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1827392

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

QC 1/13-STF-5,08   -   PCB connector  Phoenix Contact

QC 1/13-STF-5,08 - PCB connector Phoenix Contact

Mã SP: 1883857

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

GMSTB 2,5/ 2-G-7,62   -   PCB header  Phoenix Contact

GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 - PCB header Phoenix Contact

Mã SP: 1766123

Thương hiệu: PHOENIX CONTACT

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: