category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 59 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Motor 2 Pha 0.37kW ABB

Motor 2 Pha 0.37kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 0.55kW ABB

Motor 2 Pha 0.55kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ: M2BAX

Motor 2 Pha 0.75kW ABB

Motor 2 Pha 0.75kW ABB

Mã SP: M2BAX 80MA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 1.1kW ABB

Motor 2 Pha 1.1kW ABB

Mã SP: M2BAX 80MB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 1.5kW ABB

Motor 2 Pha 1.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 90SA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 110kW ABB

Motor 2 Pha 110kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 11kW ABB

Motor 2 Pha 11kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 132kW ABB

Motor 2 Pha 132kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 15kW ABB

Motor 2 Pha 15kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 160kW ABB

Motor 2 Pha 160kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMC 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 18.5kW ABB

Motor 2 Pha 18.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLC 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 2.2kW ABB

Motor 2 Pha 2.2kW ABB

Mã SP: M2BAX 90LA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 22kW ABB

Motor 2 Pha 22kW ABB

Mã SP: M2BAX 180MLA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 30kW ABB

Motor 2 Pha 30kW ABB

Mã SP: M2BAX 200MLA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 37kW ABB

Motor 2 Pha 37kW ABB

Mã SP: M2BAX 200MLB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 3kW ABB

Motor 2 Pha 3kW ABB

Mã SP: M2BAX 100LA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 45kW ABB

Motor 2 Pha 45kW ABB

Mã SP: M2BAX 225SMA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 4kW ABB

Motor 2 Pha 4kW ABB

Mã SP: M2BAX 112MA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 5.5kW ABB

Motor 2 Pha 5.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 132SA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 55kW ABB

Motor 2 Pha 55kW ABB

Mã SP: M2BAX 250SMA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 7.5kW ABB

Motor 2 Pha 7.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 132SB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 75kW ABB

Motor 2 Pha 75kW ABB

Mã SP: M2BAX 280SA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 90kW ABB

Motor 2 Pha 90kW ABB

Mã SP: M2BAX 280SMB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 0.25kW ABB

Motor 4 Pha 0.25kW ABB

Mã SP: Motor type M2BAX 71MA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 0.37kW ABB

Motor 4 Pha 0.37kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 0.55kW ABB

Motor 4 Pha 0.55kW ABB

Mã SP: M2BAX 80MA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 0.75kW ABB

Motor 4 Pha 0.75kW ABB

Mã SP: M2BAX 80MB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 1.1kW ABB

Motor 4 Pha 1.1kW ABB

Mã SP: M2BAX 90SA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 1.5kW ABB

Motor 4 Pha 1.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 90LA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 11kW ABB

Motor 4 Pha 11kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 132kW ABB

Motor 4 Pha 132kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 15kW ABB

Motor 4 Pha 15kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 160kW ABB

Motor 4 Pha 160kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMC4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 18.5kW ABB

Motor 4 Pha 18.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 180MLA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 2.2kW ABB

Motor 4 Pha 2.2kW ABB

Mã SP: M2BAX 100LA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 22kW ABB

Motor 4 Pha 22kW ABB

Mã SP: M2BAX 180MLB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 30kW ABB

Motor 4 Pha 30kW ABB

Mã SP: M2BAX 200MLA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 37kW ABB

Motor 4 Pha 37kW ABB

Mã SP: M2BAX 225SMA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 3kW ABB

Motor 4 Pha 3kW ABB

Mã SP: M2BAX 100LB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 45kW ABB

Motor 4 Pha 45kW ABB

Mã SP: M2BAX 225SMB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 4kW ABB

Motor 4 Pha 4kW ABB

Mã SP: M2BAX 112MA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 5.5kW ABB

Motor 4 Pha 5.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 132SA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 55kW ABB

Motor 4 Pha 55kW ABB

Mã SP: M2BAX 250SMA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 7.5kW ABB

Motor 4 Pha 7.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 132MA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 75kW ABB

Motor 4 Pha 75kW ABB

Mã SP: M2BAX 280SA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 90kW ABB

Motor 4 Pha 90kW ABB

Mã SP: M2BAX 280SMB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 6 Pha 0.18kW ABB

Motor 6 Pha 0.18kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MA6

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 6 Pha 0.25kW ABB

Motor 6 Pha 0.25kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MB6

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924 662 W

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Máy nén Embraco FFI12HBK 513200924

Mã SP: 513200924

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 320 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Máy nén Embraco FFI12BX 513200085 412 W

Mã SP: 513200085

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 179 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 217 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 218 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009248 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 300 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513200837 301 W

Mã SP: 513200837

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 411 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Máy nén Embraco FFI10HAK 513201009 478 W

Mã SP: 513201009

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: