category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 759 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Động cơ servo Yaskawa sigma5

Động cơ servo Yaskawa sigma5

Mã SP: Động cơ servo Yaskawa sigma5

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Động cơ servo yaskawa Sigma7

Động cơ servo yaskawa Sigma7

Mã SP: Động cơ servo yaskawa Sigma7

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Động cơ Yaskawa SGM7A-01A7D61

Động cơ Yaskawa SGM7A-01A7D61

Mã SP: SGM7A-01A7D61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Động cơ Yaskawa SGM7A-A5A7D6S

Động cơ Yaskawa SGM7A-A5A7D6S

Mã SP: SGM7A-A5A7D6S

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGM7P-04A7J6E

Servo Motor Yaskawa SGM7P-04A7J6E

Mã SP: SGM7P-04A7J6E

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SJME-08AMC41-OY 0.75kW 220V

Servo Motor Yaskawa SJME-08AMC41-OY 0.75kW 220V

Mã SP: SJME-08AMC41-OY

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SJME-04AMC41-OY 0.4kW 220V

Servo Motor Yaskawa SJME-04AMC41-OY 0.4kW 220V

Mã SP: SJME-04AMC41-OY

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SJME-02AMC41-OY 0.2kW 220V

Servo Motor Yaskawa SJME-02AMC41-OY 0.2kW 220V

Mã SP: SJME-02AMC41-OY

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SJME-01AMC41-OY 0.1kW 220V

Servo Motor Yaskawa SJME-01AMC41-OY 0.1kW 220V

Mã SP: SJME-01AMC41-OY

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Drive Yaskawa SJDE-08APA-OY 0.75kW 220V

Servo Drive Yaskawa SJDE-08APA-OY 0.75kW 220V

Mã SP: SJDE-08APA-OY

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Drive Yaskawa SJDE-04APA-OY 0.4kW 220V

Servo Drive Yaskawa SJDE-04APA-OY 0.4kW 220V

Mã SP: SJDE-04APA-OY

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Drive Yaskawa SJDE-02APA-OY 0.2kW 220V

Servo Drive Yaskawa SJDE-02APA-OY 0.2kW 220V

Mã SP: SJDE-02APA-OY

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Drive Yaskawa SJDE-01APA-OY 0.1kW 220V

Servo Drive Yaskawa SJDE-01APA-OY 0.1kW 220V

Mã SP: SJDE-01APA-OY

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMVV-5ED3B6N 55kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMVV-5ED3B6N 55kW 380V

Mã SP: SGMVV-5ED3B6N

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMSV-40DDA6F 4kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMSV-40DDA6F 4kW 380V

Mã SP: SGMSV-40DDA6F

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMSV-30D3A6F 3kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMSV-30D3A6F 3kW 380V

Mã SP: SGMSV-30D3A6F

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMSV-15D3A6H 4kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMSV-15D3A6H 4kW 380V

Mã SP: SGMSV-15D3A6H

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-A5A3A61 0.1kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-A5A3A61 0.1kW 220V

Mã SP: SGMJV-A5A3A61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-08ADA6C 0.75kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-08ADA6C 0.75kW 220V

Mã SP: SGMJV-08ADA6C

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-08ADA61 0.75kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-08ADA61 0.75kW 220V

Mã SP: SGMJV-08ADA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-08AAA6C 0.75kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-08AAA6C 0.75kW 220V

Mã SP: SGMJV-08AAA6C

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-08AAA61 0.75kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-08AAA61 0.75kW 220V

Mã SP: SGMJV-08AAA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04ADA6C 0.4kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04ADA6C 0.4kW 220V

Mã SP: SGMJV-04ADA6C

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04ADA61 0.4kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04ADA61 0.4kW 220V

Mã SP: SGMJV-04ADA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04AAA6C 0.4kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04AAA6C 0.4kW 220V

Mã SP: SGMJV-04AAA6C

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04AAA61 0.4kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04AAA61 0.4kW 220V

Mã SP: SGMJV-04AAA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04A3A6C 0.4kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04A3A6C 0.4kW 220V

Mã SP: SGMJV-04A3A6C

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04A3A61 0.4kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-04A3A61 0.4kW 220V

Mã SP: SGMJV-04A3A61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-02AAA61 0.2kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-02AAA61 0.2kW 220V

Mã SP: SGMJV-02AAA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-02A3A61 0.2kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-02A3A61 0.2kW 220V

Mã SP: SGMJV-02A3A61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMJV-01AAA61 0.1kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMJV-01AAA61 0.1kW 220V

Mã SP: SGMJV-01AAA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMGV-20D3A6F 1.80kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMGV-20D3A6F 1.80kW 380V

Mã SP: SGMGV-20D3A6F

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMGV-1ADDA6F 11kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMGV-1ADDA6F 11kW 380V

Mã SP: SGMGV-1ADDA6F

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMGV-13DDA6F 1.30kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMGV-13DDA6F 1.30kW 380V

Mã SP: SGMGV-13DDA6F

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMGV-09DDA2H 0.85kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMGV-09DDA2H 0.85kW 380V

Mã SP: SGMGV-09DDA2H

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMGH-30DCA6H 2.9kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMGH-30DCA6H 2.9kW 380V

Mã SP: SGMGH-30DCA6H

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMGH-13DCA6H 1.3kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMGH-13DCA6H 1.3kW 380V

Mã SP: SGMGH-13DCA6H

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMGH-09DCA6H 0.85kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMGH-09DCA6H 0.85kW 380V

Mã SP: SGMGH-09DCA6H

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMEV-15ADA61 1.5kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMEV-15ADA61 1.5kW 220V

Mã SP: SGMEV-15ADA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMEV-03DDA61 0.3kW 380V

Servo Motor Yaskawa SGMEV-03DDA61 0.3kW 380V

Mã SP: SGMEV-03DDA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMEV-02ADA61 0.2kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMEV-02ADA61 0.2kW 220V

Mã SP: SGMEV-02ADA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMEV-01ADA61 0.1kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMEV-01ADA61 0.1kW 220V

Mã SP: SGMEV-01ADA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMAV-C2ADA61 0.15kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMAV-C2ADA61 0.15kW 220V

Mã SP: SGMAV-C2ADA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMAV-10ADA61 1kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMAV-10ADA61 1kW 220V

Mã SP: SGMAV-10ADA61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMAV-08A3A6C 0.75kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMAV-08A3A6C 0.75kW 220V

Mã SP: SGMAV-08A3A6C

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMAV-08A3A61 0.75kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMAV-08A3A61 0.75kW 220V

Mã SP: SGMAV-08A3A61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMAV-06A3A6C 0.55kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMAV-06A3A6C 0.55kW 220V

Mã SP: SGMAV-06A3A6C

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Servo Motor Yaskawa SGMAV-06A3A61 0.55kW 220V

Servo Motor Yaskawa SGMAV-06A3A61 0.55kW 220V

Mã SP: SGMAV-06A3A61

Thương hiệu: YASKAWA

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Bộ đầu nối Carel E2VCAB0300

Mã SP: E2VCAB0300

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Đai ốc buộc Carel E2VNUT0200

Mã SP: E2VNUT0200

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Bộ kết nối Carel E2VCAB0600

Mã SP: E2VCAB0600

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Kính ngắm Carel E2VSGH0000

Mã SP: E2VSGH0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Cuộn dây Stator Carel E2VSTA0330

Mã SP: E2VSTA0330

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Bộ đầu nối Carel E2VCABS900

Mã SP: E2VCABS900

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Vòng đệm Teflon Carel E2VORI0000

Mã SP: E2VORI0000

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ:

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Van tiết lưu Carel E2V09FWBC0

Mã SP: E2V09FWBC0

Thương hiệu: Carel

Xuất xứ: