category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 559 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43BJK-S100 0.4kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43BJK-S100 0.4kW

Mã SP: HG-KN43BJK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23BJK-S100 0.2kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23BJK-S100 0.2kW

Mã SP: HG-KN23BJK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13BJK-S100 0.1kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13BJK-S100 0.1kW

Mã SP: HG-KN13BJK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73JK-S100 0.75kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73JK-S100 0.75kW

Mã SP: HG-KN73JK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43JK-S100 0.4kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43JK-S100 0.4kW

Mã SP: HG-KN43JK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23JK-S100 0.2kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23JK-S100 0.2kW

Mã SP: HG-KN23JK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13JK-S100 0.1kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13JK-S100 0.1kW

Mã SP: HG-KN13JK-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73BJ-S100 0.75kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73BJ-S100 0.75kW

Mã SP: HG-KN73BJ-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43BJ-S100 0.4kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43BJ-S100 0.4kW

Mã SP: HG-KN43BJ-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23BJ-S100 0.2kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23BJ-S100 0.2kW

Mã SP: HG-KN23BJ-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13BJ-S100 0.1kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13BJ-S100 0.1kW

Mã SP: HG-KN13BJ-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73J-S100 0.75kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN73J-S100 0.75kW

Mã SP: HG-KN73J-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43J-S100 0.4kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN43J-S100 0.4kW

Mã SP: HG-KN43J-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23J-S100 0.2kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN23J-S100 0.2kW

Mã SP: HG-KN23J-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13J-S100 0.1kW

Servo Motor Mitsubishi HG-KN13J-S100 0.1kW

Mã SP: HG-KN13J-S100

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-70B 0.75kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-70B 0.75kW 220V

Mã SP: MR-J4-70B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-70A 0.75kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-70A 0.75kW 220V

Mã SP: MR-J4-70A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700B4 7kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700B4 7kW 380V

Mã SP: MR-J4-700B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700B 7kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700B 7kW 220V

Mã SP: MR-J4-700B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700A4 7kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700A4 7kW 380V

Mã SP: MR-J4-700A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700A 7kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-700A 7kW 220V

Mã SP: MR-J4-700A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60B4 0.6kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60B4 0.6kW 380V

Mã SP: MR-J4-60B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60B 0.6kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60B 0.6kW 220V

Mã SP: MR-J4-60B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60A4 0.6kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60A4 0.6kW 380V

Mã SP: MR-J4-60A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60A 0.6kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-60A 0.6kW 220V

Mã SP: MR-J4-60A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500B4 5kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500B4 5kW 380V

Mã SP: MR-J4-500B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500B 5kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500B 5kW 220V

Mã SP: MR-J4-500B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500A4 5kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500A4 5kW 380V

Mã SP: MR-J4-500A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500A 5kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-500A 5kW 220V

Mã SP: MR-J4-500A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-40B 0.4kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-40B 0.4kW 220V

Mã SP: MR-J4-40B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-40A 0.4kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-40A 0.4kW 220V

Mã SP: MR-J4-40A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350B4 3.5kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350B4 3.5kW 380V

Mã SP: MR-J4-350B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350B 3.5kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350B 3.5kW 220V

Mã SP: MR-J4-350B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350A4 3.5kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350A4 3.5kW 380V

Mã SP: MR-J4-350A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350A 3.5kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-350A 3.5kW 220V

Mã SP: MR-J4-350A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KB4 22kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KB4 22kW 380V

Mã SP: MR-J4-22KB4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KB 22kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KB 22kW 220V

Mã SP: MR-J4-22KB

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KA4 22kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KA4 22kW 380V

Mã SP: MR-J4-22KA4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KA 22kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-22KA 22kW 220V

Mã SP: MR-J4-22KA

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-20B 0.2kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-20B 0.2kW 220V

Mã SP: MR-J4-20B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-20A 0.2kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-20A 0.2kW 220V

Mã SP: MR-J4-20A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200B4 2kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200B4 2kW 380V

Mã SP: MR-J4-200B4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200B 2kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200B 2kW 220V

Mã SP: MR-J4-200B

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200A4 2kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200A4 2kW 380V

Mã SP: MR-J4-200A4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200A 2kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-200A 2kW 220V

Mã SP: MR-J4-200A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KB4 15kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KB4 15kW 380V

Mã SP: MR-J4-15KB4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KB 15kW 220V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KB 15kW 220V

Mã SP: MR-J4-15KB

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KA4 15kW 380V

Servo Driver Mitsubishi MR-J4-15KA4 15kW 380V

Mã SP: MR-J4-15KA4

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: