category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 73 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

HMI Delta DOP-107BV 7inch

HMI Delta DOP-107BV 7inch

Mã SP: DOP-107BV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-110CS 10.1inch

HMI Delta DOP-110CS 10.1inch

Mã SP: DOP-110CS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-107EV 7inch

HMI Delta DOP-107EV 7inch

Mã SP: DOP-107EV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-107DV 7inch

HMI Delta DOP-107DV 7inch

Mã SP: DOP-107DV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-110WS 10.1inch

HMI Delta DOP-110WS 10.1inch

Mã SP: DOP-110WS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP04G-AL2 4.1inch

HMI Delta TP04G-AL2 4.1inch

Mã SP: TP04G-AL2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-103BQ 4.3inch

HMI Delta DOP-103BQ 4.3inch

Mã SP: DOP-103BQ

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-211LC1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-211LC1T

Mã SP: TP70P-211LC1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1T

Mã SP: TP70P-21EX1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1T

Mã SP: TP70P-22XA1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1T

Mã SP: TP70P-32TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1T

Mã SP: TP70P-16TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-08TP1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-08TP1R

Mã SP: TP04P-08TP1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-20EXL1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-20EXL1T

Mã SP: TP04P-20EXL1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1T

Mã SP: TP04P-21EX1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Màn hình HMI Mitsubishi GT1055-QSBD-C 5.7 inch

Màn hình HMI Mitsubishi GT1055-QSBD-C 5.7 inch

Mã SP: GT1055-QSBD-C

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1T

Mã SP: TP04P-22XA1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-32TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-32TP1T

Mã SP: TP04P-32TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1T

Mã SP: TP04P-16TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1R

Mã SP: TP04P-22XA1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B07S410 7inch

HMI Delta DOP-B07S410 7inch

Mã SP: DOP-B07S410

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B07E411 7inch

HMI Delta DOP-B07E411 7inch

Mã SP: DOP-B07E411

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-110IS 10.1inch

HMI Delta DOP-110IS 10.1inch

Mã SP: DOP-110IS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1R

Mã SP: TP04P-21EX1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1R

Mã SP: TP04P-16TP1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP08G-BT2 3.8inch

HMI Delta TP08G-BT2 3.8inch

Mã SP: TP08G-BT2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP04G-BL-C 4.1inch

HMI Delta TP04G-BL-C 4.1inch

Mã SP: TP04G-BL-C

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP04G-AL-C 4.1inch

HMI Delta TP04G-AL-C 4.1inch

Mã SP: TP04G-AL-C

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP04G-AS2 3inch

HMI Delta TP04G-AS2 3inch

Mã SP: TP04G-AS2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP02G-AS1

HMI Delta TP02G-AS1

Mã SP: TP02G-AS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP70P-RM0 7inch

HMI Delta TP70P-RM0 7inch

Mã SP: TP70P-RM0

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1R

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1R

Mã SP: TP70P-32TP1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1R

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1R

Mã SP: TP70P-22XA1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1R

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1R

Mã SP: TP70P-21EX1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1R

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1R

Mã SP: TP70P-16TP1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta HMC08-N500S52 8inch

HMI Delta HMC08-N500S52 8inch

Mã SP: HMC08-N500S52

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B10E615 10.1inch

HMI Delta DOP-B10E615 10.1inch

Mã SP: DOP-B10E615

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B10S615 10.1inch

HMI Delta DOP-B10S615 10.1inch

Mã SP: DOP-B10S615

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B10S411 10.1inch

HMI Delta DOP-B10S411 10.1inch

Mã SP: DOP-B10S411

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-W105B 10.4inch

HMI Delta DOP-W105B 10.4inch

Mã SP: DOP-W105B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B10VS511 10.4inch

HMI Delta DOP-B10VS511 10.4inch

Mã SP: DOP-B10VS511

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B10E515 10.4inch

HMI Delta DOP-B10E515 10.4inch

Mã SP: DOP-B10E515

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B10S511 10.4inch

HMI Delta DOP-B10S511 10.4inch

Mã SP: DOP-B10S511

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-W157B 15inch

HMI Delta DOP-W157B 15inch

Mã SP: DOP-W157B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-W127B 12inch

HMI Delta DOP-W127B 12inch

Mã SP: DOP-W127B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B08E515 8inch

HMI Delta DOP-B08E515 8inch

Mã SP: DOP-B08E515

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B08S515 8inch

HMI Delta DOP-B08S515 8inch

Mã SP: DOP-B08S515

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B07E515 7inch

HMI Delta DOP-B07E515 7inch

Mã SP: DOP-B07E515

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: