category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 671 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

I/O Module Delta DVP16SP11R

I/O Module Delta DVP16SP11R

Mã SP: DVP16SP11R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Module ngõ vào Delta DVP16SM11N

Module ngõ vào Delta DVP16SM11N

Mã SP: DVP16SM11N

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP14SS211R (8 in/6 out Relay)

PLC Delta DVP14SS211R (8 in/6 out Relay)

Mã SP: DVP14SS211R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-107BV 7inch

HMI Delta DOP-107BV 7inch

Mã SP: DOP-107BV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP30EC00R3 (18 in/12 out Relay)

PLC Delta DVP30EC00R3 (18 in/12 out Relay)

Mã SP: DVP30EC00R3

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-110CS 10.1inch

HMI Delta DOP-110CS 10.1inch

Mã SP: DOP-110CS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP28SV11T2

PLC Delta DVP28SV11T2

Mã SP: DVP28SV11T2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

PLC Delta DVP28SV11T2

PLC Delta DVP28SV11T2

Mã SP: DVP28SV11T2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-107EV 7inch

HMI Delta DOP-107EV 7inch

Mã SP: DOP-107EV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-107DV 7inch

HMI Delta DOP-107DV 7inch

Mã SP: DOP-107DV

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-110WS 10.1inch

HMI Delta DOP-110WS 10.1inch

Mã SP: DOP-110WS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP04G-AL2 4.1inch

HMI Delta TP04G-AL2 4.1inch

Mã SP: TP04G-AL2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-103BQ 4.3inch

HMI Delta DOP-103BQ 4.3inch

Mã SP: DOP-103BQ

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-211LC1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-211LC1T

Mã SP: TP70P-211LC1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1T

Mã SP: TP70P-21EX1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1T

Mã SP: TP70P-22XA1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1T

Mã SP: TP70P-32TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-08TP1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-08TP1R

Mã SP: TP04P-08TP1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-20EXL1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-20EXL1T

Mã SP: TP04P-20EXL1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1T

Mã SP: TP04P-21EX1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1T

Mã SP: TP04P-22XA1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-32TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-32TP1T

Mã SP: TP04P-32TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1T

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1T

Mã SP: TP04P-16TP1T

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1R

Mã SP: TP04P-22XA1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B07S410 7inch

HMI Delta DOP-B07S410 7inch

Mã SP: DOP-B07S410

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-B07E411 7inch

HMI Delta DOP-B07E411 7inch

Mã SP: DOP-B07E411

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta DOP-110IS 10.1inch

HMI Delta DOP-110IS 10.1inch

Mã SP: DOP-110IS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1R

Mã SP: TP04P-21EX1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1R

HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1R

Mã SP: TP04P-16TP1R

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP08G-BT2 3.8inch

HMI Delta TP08G-BT2 3.8inch

Mã SP: TP08G-BT2

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP04G-BL-C 4.1inch

HMI Delta TP04G-BL-C 4.1inch

Mã SP: TP04G-BL-C

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

HMI Delta TP04G-AL-C 4.1inch

HMI Delta TP04G-AL-C 4.1inch

Mã SP: TP04G-AL-C

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2172W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2446W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2735W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Máy nén Embraco NTX6238U 843JA72 2841W

Mã SP: 843JA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 1868W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2088W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2348W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Máy nén Embraco NTX6233U 843FA72 2425W

Mã SP: 843FA72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1702W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 1978W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2161W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Máy nén Embraco NTX6225UV 843HD72 2236W

Mã SP: 843HD72

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: