category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 1287 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

PLC Profibus Siemens 6SE6400-1PB00-0AA0

PLC Profibus Siemens 6SE6400-1PB00-0AA0

Mã SP: 6SE6400-1PB00-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Cáp truyền thông Siemens 6XV1840-3AH10

Cáp truyền thông Siemens 6XV1840-3AH10

Mã SP: 6XV1840-3AH10

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Cáp truyền thông Siemens 6XV1840-2AH10

Cáp truyền thông Siemens 6XV1840-2AH10

Mã SP: 6XV1840-2AH10

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Analog Input Module Siemens 6ES7531-7KF00-0AB0

Analog Input Module Siemens 6ES7531-7KF00-0AB0

Mã SP: 6ES7531-7KF00-0AB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Analog Output Module Siemens 6ES7532-5HF00-0AB0

Analog Output Module Siemens 6ES7532-5HF00-0AB0

Mã SP: 6ES7532-5HF00-0AB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Cáp truyền thông Siemens 6XV1830-0EH10

Cáp truyền thông Siemens 6XV1830-0EH10

Mã SP: 6XV1830-0EH10

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Thẻ nhớ Siemens 6ES7954-8LC02-0AA0 4MB

Thẻ nhớ Siemens 6ES7954-8LC02-0AA0 4MB

Mã SP: 6ES7954-8LC02-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Module DM8 Logo! 12/24R Siemens 6ED1055-1MB00-0BA1

Module DM8 Logo! 12/24R Siemens 6ED1055-1MB00-0BA1

Mã SP: 6ED1055-1MB00-0BA1

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Siemens 6AV2107-0DB05-0AA0

Siemens 6AV2107-0DB05-0AA0

Mã SP: 6AV2107-0DB05-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Thẻ nhớ 64 KB S7-300 Siemens 6ES7953-8LF31-0AA0

Thẻ nhớ 64 KB S7-300 Siemens 6ES7953-8LF31-0AA0

Mã SP: 6ES7953-8LF31-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Siemens 3RK1308-0AB00-0CP0

Siemens 3RK1308-0AB00-0CP0

Mã SP: 3RK1308-0AB00-0CP0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

PIN S7-400 Siemens 6ES7971-0BA00

PIN S7-400 Siemens 6ES7971-0BA00

Mã SP: 6ES7971-0BA00

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Digital Output Module Siemens 6ES7522-1BL01-0AB0

Digital Output Module Siemens 6ES7522-1BL01-0AB0

Mã SP: 6ES7522-1BL01-0AB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Digital Module LOGO Siemens 6ED1055-1NB10-0BA2

Digital Module LOGO Siemens 6ED1055-1NB10-0BA2

Mã SP: 6ED1055-1NB10-0BA2

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Digital Module LOGO! Siemens 6ED1055-1FB00-0BA2

Digital Module LOGO! Siemens 6ED1055-1FB00-0BA2

Mã SP: 6ED1055-1FB00-0BA2

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Siemens 6NH7800-3BA00

Siemens 6NH7800-3BA00

Mã SP: 6NH7800-3BA00

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Thanh ray Siemens 6ES7590-1AB60-0AA0 160mm

Thanh ray Siemens 6ES7590-1AB60-0AA0 160mm

Mã SP: 6ES7590-1AB60-0AA0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Digital Input Module Siemens 6ES7521-1BL00-0AB0

Digital Input Module Siemens 6ES7521-1BL00-0AB0

Mã SP: 6ES7521-1BL00-0AB0

Thương hiệu: SIEMENS

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: