category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 163 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Servo Motor Delta ECM-B3M-F21830SS1 3kW

Servo Motor Delta ECM-B3M-F21830SS1 3kW

Mã SP: ECM-B3M-F21830SS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-F21830RS1 3kW

Servo Motor Delta ECM-B3M-F21830RS1 3kW

Mã SP: ECM-B3M-F21830RS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21320SS1 2kW

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21320SS1 2kW

Mã SP: ECM-B3M-E21320SS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21320RS1 2kW

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21320RS1 2kW

Mã SP: ECM-B3M-E21320RS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21315SS1 1.5kW

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21315SS1 1.5kW

Mã SP: ECM-B3M-E21315SS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21315RS1 1.5kW

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21315RS1 1.5kW

Mã SP: ECM-B3M-E21315RS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21310SS1 1kW

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21310SS1 1kW

Mã SP: ECM-B3M-E21310SS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21310RS1 1kW

Servo Motor Delta ECM-B3M-E21310RS1 1kW

Mã SP: ECM-B3M-E21310RS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20807SS1 750W

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20807SS1 750W

Mã SP: ECM-B3M-C20807SS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20807RS1 750W

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20807RS1 750W

Mã SP: ECM-B3M-C20807RS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20604SS1 400W

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20604SS1 400W

Mã SP: ECM-B3M-C20604SS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20604RS1 400W

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20604RS1 400W

Mã SP: ECM-B3M-C20604RS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20602SS1 200W

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20602SS1 200W

Mã SP: ECM-B3M-C20602SS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20602RS1 200W

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20602RS1 200W

Mã SP: ECM-B3M-C20602RS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20401SS1 100W

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20401SS1 100W

Mã SP: ECM-B3M-C20401SS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20401RS1 100W

Servo Motor Delta ECM-B3M-C20401RS1 100W

Mã SP: ECM-B3M-C20401RS1

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B3-3023-L 3kW

Servo Driver Delta ASD-B3-3023-L 3kW

Mã SP: ASD-B3-3023-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B3-2023-L 2kW

Servo Driver Delta ASD-B3-2023-L 2kW

Mã SP: ASD-B3-2023-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B3-1521-L 1.5kW

Servo Driver Delta ASD-B3-1521-L 1.5kW

Mã SP: ASD-B3-1521-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B3-1021-L 1kW

Servo Driver Delta ASD-B3-1021-L 1kW

Mã SP: ASD-B3-1021-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B3-0721-L 750W

Servo Driver Delta ASD-B3-0721-L 750W

Mã SP: ASD-B3-0721-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B3-0421-L 400W

Servo Driver Delta ASD-B3-0421-L 400W

Mã SP: ASD-B3-0421-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B3-0221-L 200W

Servo Driver Delta ASD-B3-0221-L 200W

Mã SP: ASD-B3-0221-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B3-0121-L 100W

Servo Driver Delta ASD-B3-0121-L 100W

Mã SP: ASD-B3-0121-L

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-E21830SS 3kW

Servo Motor Delta ECMA-E21830SS 3kW

Mã SP: ECMA-E21830SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-E21830RS 3kW

Servo Motor Delta ECMA-E21830RS 3kW

Mã SP: ECMA-E21830RS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-E21320SS 2kW

Servo Motor Delta ECMA-E21320SS 2kW

Mã SP: ECMA-E21320SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-E21320RS 2kW

Servo Motor Delta ECMA-E21320RS 2kW

Mã SP: ECMA-E21320RS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-E21315SS 1.5kW

Servo Motor Delta ECMA-E21315SS 1.5kW

Mã SP: ECMA-E21315SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-E21315RS 1.5kW

Servo Motor Delta ECMA-E21315RS 1.5kW

Mã SP: ECMA-E21315RS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-E21310SS 1kW

Servo Motor Delta ECMA-E21310SS 1kW

Mã SP: ECMA-E21310SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-E21310RS 1kW

Servo Motor Delta ECMA-E21310RS 1kW

Mã SP: ECMA-E21310RS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C21010SS 1kW

Servo Motor Delta ECMA-C21010SS 1kW

Mã SP: ECMA-C21010SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C21010RS 1kW

Servo Motor Delta ECMA-C21010RS 1kW

Mã SP: ECMA-C21010RS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C20807SS 750W

Servo Motor Delta ECMA-C20807SS 750W

Mã SP: ECMA-C20807SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C20807RS 750W

Servo Motor Delta ECMA-C20807RS 750W

Mã SP: ECMA-C20807RS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C20604SS 400W

Servo Motor Delta ECMA-C20604SS 400W

Mã SP: ECMA-C20604SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C20604RS 400W

Servo Motor Delta ECMA-C20604RS 400W

Mã SP: ECMA-C20604RS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C20602SS 200W

Servo Motor Delta ECMA-C20602SS 200W

Mã SP: ECMA-C20602SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C20602RS 200W

Servo Motor Delta ECMA-C20602RS 200W

Mã SP: ECMA-C20602RS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C20401SS 100W

Servo Motor Delta ECMA-C20401SS 100W

Mã SP: ECMA-C20401SS

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Motor Delta ECMA-C20401ES 100W

Servo Motor Delta ECMA-C20401ES 100W

Mã SP: ECMA-C20401ES

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B2-3023-B 3kW

Servo Driver Delta ASD-B2-3023-B 3kW

Mã SP: ASD-B2-3023-B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B2-2023-B 2kW

Servo Driver Delta ASD-B2-2023-B 2kW

Mã SP: ASD-B2-2023-B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B2-1521-B 1.5kW

Servo Driver Delta ASD-B2-1521-B 1.5kW

Mã SP: ASD-B2-1521-B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B2-1021-B 1kW

Servo Driver Delta ASD-B2-1021-B 1kW

Mã SP: ASD-B2-1021-B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B2-0721-B 750W

Servo Driver Delta ASD-B2-0721-B 750W

Mã SP: ASD-B2-0721-B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Servo Driver Delta ASD-B2-0421-B 400W

Servo Driver Delta ASD-B2-0421-B 400W

Mã SP: ASD-B2-0421-B

Thương hiệu: DELTA

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: