category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 34 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 110-150A 3P

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 110-150A 3P

Mã SP: TR150B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 90-120A 3P

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 90-120A 3P

Mã SP: TR150B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 65-95A 3P

Relay Hitachi TR150B-1E-RC 65-95A 3P

Mã SP: TR150B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR80B-1E-RC 55-80A 3P

Relay Hitachi TR80B-1E-RC 55-80A 3P

Mã SP: TR80B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR80B-1E-RC 45-65A 3P

Relay Hitachi TR80B-1E-RC 45-65A 3P

Mã SP: TR80B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 32-48A 3P

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 32-48A 3P

Mã SP: TR50B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 24-34A 3P

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 24-34A 3P

Mã SP: TR50B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 16-24A 3P

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 16-24A 3P

Mã SP: TR50B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 12-18A 3P

Relay Hitachi TR50B-1E-RC 12-18A 3P

Mã SP: TR50B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR25B-1E-RC 18-26A 3P

Relay Hitachi TR25B-1E-RC 18-26A 3P

Mã SP: TR25B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR25B-1E-RC 16-24A 3P

Relay Hitachi TR25B-1E-RC 16-24A 3P

Mã SP: TR25B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 12-18A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 12-18A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 9-13A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 9-13A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 7-11A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 7-11A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 5-8A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 5-8A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 4-6A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 4-6A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 2.8-4.4A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 2.8-4.4A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 1.7-2.9A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 1.7-2.9A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 1.1-1.8A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 1.1-1.8A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.9-1.5A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.9-1.5A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.6-1.0A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.6-1.0A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.38-0.62A 3P

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 0.38-0.62A 3P

Mã SP: TR20B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 9-13A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 9-13A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 7-11A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 7-11A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 5-8A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 5-8A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 4-6A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 4-6A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 2.8-4.8A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 2.8-4.8A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 1.7-2.9A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 1.7-2.9A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 1.1-1.8A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 1.1-1.8A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.9-1.5A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.9-1.5A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.6-1.0A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.6-1.0A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.38-0.62A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.38-0.62A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.22-0.38A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.22-0.38A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.16-0.24A 3P

Relay Hitachi TR12B-1E-RC 0.16-0.24A 3P

Mã SP: TR12B-1E-RC

Thương hiệu: HITACHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: