category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 19 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Nhẫn hàn ống đồng

Nhẫn hàn ống đồng

Mã SP: Dongong

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thau lá cuộn

Đồng thau lá cuộn

Mã SP: C2680

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thau dạng thanh

Đồng thau dạng thanh

Mã SP: C2680

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thau dạng tấm

Đồng thau dạng tấm

Mã SP: C2680

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thau dạng dây

Đồng thau dạng dây

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng đỏ lá cuộn

Đồng đỏ lá cuộn

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng thanh cái

Đồng thanh cái

Mã SP: BUSBAR

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng đỏ tấm dầy

Đồng đỏ tấm dầy

Mã SP: C1100

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng điện cực dạng thanh

Đồng điện cực dạng thanh

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng điện cực dạng đĩa

Đồng điện cực dạng đĩa

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng đỏ phế liệu

Đồng đỏ phế liệu

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng cuộn chống sét

Đồng cuộn chống sét

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng tinh luyện Cu-DHP

Đồng tinh luyện Cu-DHP

Mã SP: CU-DHP

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Đồng tinh luyện OF-OK

Đồng tinh luyện OF-OK

Mã SP: OF-OK

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

ĐỒNG PHỐT PHO VIÊN TRÒN

ĐỒNG PHỐT PHO VIÊN TRÒN

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

THANH CÁI TỦ ĐIỆN (BUSBAR)

THANH CÁI TỦ ĐIỆN (BUSBAR)

Mã SP: BUSBAR

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

ĐỒNG THAU ỐNG

ĐỒNG THAU ỐNG

Mã SP: C2800

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

LỤC GIÁC ĐỒNG THAU

LỤC GIÁC ĐỒNG THAU

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

ĐỒNG THAU THANH TRÒN

ĐỒNG THAU THANH TRÒN

Mã SP: C

Thương hiệu: n/a

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: