category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 59 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Motor 2 Pha 0.37kW ABB

Motor 2 Pha 0.37kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 0.55kW ABB

Motor 2 Pha 0.55kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ: M2BAX

Motor 2 Pha 0.75kW ABB

Motor 2 Pha 0.75kW ABB

Mã SP: M2BAX 80MA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 1.1kW ABB

Motor 2 Pha 1.1kW ABB

Mã SP: M2BAX 80MB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 1.5kW ABB

Motor 2 Pha 1.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 90SA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 110kW ABB

Motor 2 Pha 110kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 11kW ABB

Motor 2 Pha 11kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 132kW ABB

Motor 2 Pha 132kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 15kW ABB

Motor 2 Pha 15kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 160kW ABB

Motor 2 Pha 160kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMC 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 18.5kW ABB

Motor 2 Pha 18.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLC 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 2.2kW ABB

Motor 2 Pha 2.2kW ABB

Mã SP: M2BAX 90LA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 22kW ABB

Motor 2 Pha 22kW ABB

Mã SP: M2BAX 180MLA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 30kW ABB

Motor 2 Pha 30kW ABB

Mã SP: M2BAX 200MLA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 37kW ABB

Motor 2 Pha 37kW ABB

Mã SP: M2BAX 200MLB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 3kW ABB

Motor 2 Pha 3kW ABB

Mã SP: M2BAX 100LA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 45kW ABB

Motor 2 Pha 45kW ABB

Mã SP: M2BAX 225SMA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 4kW ABB

Motor 2 Pha 4kW ABB

Mã SP: M2BAX 112MA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 5.5kW ABB

Motor 2 Pha 5.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 132SA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 55kW ABB

Motor 2 Pha 55kW ABB

Mã SP: M2BAX 250SMA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 7.5kW ABB

Motor 2 Pha 7.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 132SB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 75kW ABB

Motor 2 Pha 75kW ABB

Mã SP: M2BAX 280SA 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 2 Pha 90kW ABB

Motor 2 Pha 90kW ABB

Mã SP: M2BAX 280SMB 2

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 0.25kW ABB

Motor 4 Pha 0.25kW ABB

Mã SP: Motor type M2BAX 71MA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 0.37kW ABB

Motor 4 Pha 0.37kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 0.55kW ABB

Motor 4 Pha 0.55kW ABB

Mã SP: M2BAX 80MA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 0.75kW ABB

Motor 4 Pha 0.75kW ABB

Mã SP: M2BAX 80MB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 1.1kW ABB

Motor 4 Pha 1.1kW ABB

Mã SP: M2BAX 90SA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 1.5kW ABB

Motor 4 Pha 1.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 90LA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 11kW ABB

Motor 4 Pha 11kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 132kW ABB

Motor 4 Pha 132kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 15kW ABB

Motor 4 Pha 15kW ABB

Mã SP: M2BAX 160MLB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 160kW ABB

Motor 4 Pha 160kW ABB

Mã SP: M2BAX 315SMC4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 18.5kW ABB

Motor 4 Pha 18.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 180MLA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 2.2kW ABB

Motor 4 Pha 2.2kW ABB

Mã SP: M2BAX 100LA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 22kW ABB

Motor 4 Pha 22kW ABB

Mã SP: M2BAX 180MLB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 30kW ABB

Motor 4 Pha 30kW ABB

Mã SP: M2BAX 200MLA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 37kW ABB

Motor 4 Pha 37kW ABB

Mã SP: M2BAX 225SMA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 3kW ABB

Motor 4 Pha 3kW ABB

Mã SP: M2BAX 100LB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 45kW ABB

Motor 4 Pha 45kW ABB

Mã SP: M2BAX 225SMB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 4kW ABB

Motor 4 Pha 4kW ABB

Mã SP: M2BAX 112MA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 5.5kW ABB

Motor 4 Pha 5.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 132SA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 55kW ABB

Motor 4 Pha 55kW ABB

Mã SP: M2BAX 250SMA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 7.5kW ABB

Motor 4 Pha 7.5kW ABB

Mã SP: M2BAX 132MA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 75kW ABB

Motor 4 Pha 75kW ABB

Mã SP: M2BAX 280SA4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 4 Pha 90kW ABB

Motor 4 Pha 90kW ABB

Mã SP: M2BAX 280SMB4

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 6 Pha 0.18kW ABB

Motor 6 Pha 0.18kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MA6

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Motor 6 Pha 0.25kW ABB

Motor 6 Pha 0.25kW ABB

Mã SP: M2BAX 71MB6

Thương hiệu: ABB

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: