category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 526 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

CB chống giật Schneider EZ9D34610 10A 30mA 4.5kA 1P+N

CB chống giật Schneider EZ9D34610 10A 30mA 4.5kA 1P+N

Mã SP: Số cực: 1P+N Dòng điện định m

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

RCBO Schneider EZ9D33632 32A 30mA 1P+N 4.5kA

RCBO Schneider EZ9D33632 32A 30mA 1P+N 4.5kA

Mã SP: EZ9D33632

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

RCBO Schneider EZ9D33625 25A 30mA 1P+N 4.5kA

RCBO Schneider EZ9D33625 25A 30mA 1P+N 4.5kA

Mã SP: EZ9D33625

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

RCBO Schneider EZ9D33620 20A 30mA 1P+N 4.5kA

RCBO Schneider EZ9D33620 20A 30mA 1P+N 4.5kA

Mã SP: EZ9D33620

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

RCBO Schneider EZ9D33616 16A 30mA 1P+N 4.5kA

RCBO Schneider EZ9D33616 16A 30mA 1P+N 4.5kA

Mã SP: EZ9D33616

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34106 6A 4.5kA 1P

MCB Schneider EZ9F34106 6A 4.5kA 1P

Mã SP: EZ9F34106

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34240 40A 4.5kA 2P

MCB Schneider EZ9F34240 40A 4.5kA 2P

Mã SP: EZ9F34240

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34220 20A 4.5kA 2P

MCB Schneider EZ9F34220 20A 4.5kA 2P

Mã SP: EZ9F34220

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34120 20A 4.5kA 1P

MCB Schneider EZ9F34120 20A 4.5kA 1P

Mã SP: EZ9F34120

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34232 32A 4.5kA 2P

MCB Schneider EZ9F34232 32A 4.5kA 2P

Mã SP: EZ9F34232

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34132 32A 4.5kA 1P

MCB Schneider EZ9F34132 32A 4.5kA 1P

Mã SP: EZ9F34132

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34125 25A 4.5kA 1P

MCB Schneider EZ9F34125 25A 4.5kA 1P

Mã SP: EZ9F34125

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34210 10A 4.5kA 2P

MCB Schneider EZ9F34210 10A 4.5kA 2P

Mã SP: EZ9F34210

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34116 16A 4.5kA 1P

MCB Schneider EZ9F34116 16A 4.5kA 1P

Mã SP: EZ9F34116

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9F74163 63A 6kA 1P

MCB Schneider A9F74163 63A 6kA 1P

Mã SP: A9F74163

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34163 63A 4.5kA 1P

MCB Schneider EZ9F34163 63A 4.5kA 1P

Mã SP: EZ9F34163

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9F74232 32A 6kA 2P

MCB Schneider A9F74232 32A 6kA 2P

Mã SP: A9F74232

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9K24340 40A 6kA 3P

MCB Schneider A9K24340 40A 6kA 3P

Mã SP: A9K24340

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34110 10A 4.5kA 1P

MCB Schneider EZ9F34110 10A 4.5kA 1P

Mã SP: EZ9F34110

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34310 10A 4.5kA 3P

MCB Schneider EZ9F34310 10A 4.5kA 3P

Mã SP: EZ9F34310

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9F74125 25A 6kA 1P

MCB Schneider A9F74125 25A 6kA 1P

Mã SP: A9F74125

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9N18374 100A 10kA 4P

MCB Schneider A9N18374 100A 10kA 4P

Mã SP: A9N18374

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9K27120 20A 6kA 1P

MCB Schneider A9K27120 20A 6kA 1P

Mã SP: A9K27120

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9K27220 20A 6kA 2P

MCB Schneider A9K27220 20A 6kA 2P

Mã SP: A9K27220

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9F74132 32A 6kA 1P

MCB Schneider A9F74132 32A 6kA 1P

Mã SP: A9F74132

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34263 63A 4.5kA 2P

MCB Schneider EZ9F34263 63A 4.5kA 2P

Mã SP: EZ9F34263

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9F74120 20A 6kA 1P

MCB Schneider A9F74120 20A 6kA 1P

Mã SP: A9F74120

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider EZ9F34332 32A 4.5kA 3P

MCB Schneider EZ9F34332 32A 4.5kA 3P

Mã SP: EZ9F34332

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

MCB Schneider A9K24463 63A 6kA 4P

MCB Schneider A9K24463 63A 6kA 4P

Mã SP: A9K24463

Thương hiệu: SCHNEIDER

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: