category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 58 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Contactor Mitsubishi S-T10 9A 4kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T10 9A 4kW AC200V 3P

Mã SP: S-T10 - Contactor Mitsubishi 9

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-T12 12A 5.5kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T12 12A 5.5kW AC200V 3P

Mã SP: SHA08-924

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-T25 30A 15kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T25 30A 15kW AC200V 3P

Mã SP: SHA08-998

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-T32 32A 15kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T32 32A 15kW AC200V 3P

Mã SP: SHA08-920

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-T20 18A 7.5kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T20 18A 7.5kW AC200V 3P

Mã SP: SHA08-925

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-T21 23A 11kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T21 23A 11kW AC200V 3P

Mã SP: SHA08-996

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-T50 50A 22kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T50 50A 22kW AC200V 3P

Mã SP: SHA12-114

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-T12 12A 5.5kW DC24V 3P

Contactor Mitsubishi SD-T12 12A 5.5kW DC24V 3P

Mã SP: SHA11-244

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-N95 105A 55kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-N95 105A 55kW AC200V 3P

Mã SP: SHA01-175

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-T80 80A 45kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T80 80A 45kW AC200V 3P

Mã SP: SHA12-369

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-T65 65A 30kW AC200V 3P

Contactor Mitsubishi S-T65 65A 30kW AC200V 3P

Mã SP: SHA12-383

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N400 400A 2NO+2NC 110V

Contactor Mitsubishi SD-N400 400A 2NO+2NC 110V

Mã SP: SHA00-577

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N150 150A 2NO+2NC 110V

Contactor Mitsubishi SD-N150 150A 2NO+2NC 110V

Mã SP: SHA00-570

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N125 120A 2NO+2NC 110V

Contactor Mitsubishi SD-N125 120A 2NO+2NC 110V

Mã SP: SHA00-568

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N95 105A 2NO+2NC 110V

Contactor Mitsubishi SD-N95 105A 2NO+2NC 110V

Mã SP: SHA02-049

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N800 800A 2NO+2NC 48V

Contactor Mitsubishi SD-N800 800A 2NO+2NC 48V

Mã SP: SHA05-054

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N400 400A 2NO+2NC 48V

Contactor Mitsubishi SD-N400 400A 2NO+2NC 48V

Mã SP: SHA03-521

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N300 300A 2NO+2NC 48V

Contactor Mitsubishi SD-N300 300A 2NO+2NC 48V

Mã SP: SHA03-178

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N220 250A 2NO+2NC 48V

Contactor Mitsubishi SD-N220 250A 2NO+2NC 48V

Mã SP: SHA03-312

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N150 150A 2NO+2NC 48V

Contactor Mitsubishi SD-N150 150A 2NO+2NC 48V

Mã SP: SHA03-399

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N125 120A 2NO+2NC 48V

Contactor Mitsubishi SD-N125 120A 2NO+2NC 48V

Mã SP: SHA02-399

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N800 800A 2NO+2NC 24V

Contactor Mitsubishi SD-N800 800A 2NO+2NC 24V

Mã SP: SHA01-494

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N600 630A 2NO+2NC 24V

Contactor Mitsubishi SD-N600 630A 2NO+2NC 24V

Mã SP: SHA01-493

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N400 400A 2NO+2NC 24V

Contactor Mitsubishi SD-N400 400A 2NO+2NC 24V

Mã SP: SHA00-576

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N300 300A 2NO+2NC 24V

Contactor Mitsubishi SD-N300 300A 2NO+2NC 24V

Mã SP: SHA00-573

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N220 250A 2NO+2NC 24V

Contactor Mitsubishi SD-N220 250A 2NO+2NC 24V

Mã SP: SHA00-572

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N150 150A 2NO+2NC 24V

Contactor Mitsubishi SD-N150 150A 2NO+2NC 24V

Mã SP: SHA00-569

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N125 120A 2NO+2NC 24V

Contactor Mitsubishi SD-N125 120A 2NO+2NC 24V

Mã SP: SHA00-567

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-N95 105A 2NO+2NC 24V

Contactor Mitsubishi SD-N95 105A 2NO+2NC 24V

Mã SP: Contactor Mitsubishi SD-N95 10

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-N800 800A 2NO+2NC 220V

Contactor Mitsubishi S-N800 800A 2NO+2NC 220V

Mã SP: SHA00-379

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-N600 630A 2NO+2NC 220V

Contactor Mitsubishi S-N600 630A 2NO+2NC 220V

Mã SP: SHA00-378

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-N400 400A 2NO+2NC 220V

Contactor Mitsubishi S-N400 400A 2NO+2NC 220V

Mã SP: SHA00-376

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-N300 300A 2NO+2NC 220V

Contactor Mitsubishi S-N300 300A 2NO+2NC 220V

Mã SP: SHA00-373

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-N220 250A 2NO+2NC 220V

Contactor Mitsubishi S-N220 250A 2NO+2NC 220V

Mã SP: SHA00-370

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-N180 180A 2NO+2NC 220V

Contactor Mitsubishi S-N180 180A 2NO+2NC 220V

Mã SP: SHA00-367

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi S-N150 150A 2NO+2NC 220V

Contactor Mitsubishi S-N150 150A 2NO+2NC 220V

Mã SP: SHA00-365

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-T80 80A 45kW DC110V 3P

Contactor Mitsubishi SD-T80 80A 45kW DC110V 3P

Mã SP: SHA12-585

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-T65 65A 30kW DC110V 3P

Contactor Mitsubishi SD-T65 65A 30kW DC110V 3P

Mã SP: SHA12-561

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-T50 50A 22kW DC110V 3P

Contactor Mitsubishi SD-T50 50A 22kW DC110V 3P

Mã SP: SHA12-419

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-T21 23A 11kW DC110V 3P

Contactor Mitsubishi SD-T21 23A 11kW DC110V 3P

Mã SP: SHA11-265

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-T80 80A 45kW DC48V 3P

Contactor Mitsubishi SD-T80 80A 45kW DC48V 3P

Mã SP: SHA12-583

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-T65 65A 30kW DC48V 3P

Contactor Mitsubishi SD-T65 65A 30kW DC48V 3P

Mã SP: SHA12-559

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Contactor Mitsubishi SD-T50 50A 22kW DC48V 3P

Contactor Mitsubishi SD-T50 50A 22kW DC48V 3P

Mã SP: SHA12-418

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: