category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 514 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Module Truyền Thông Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

Module Truyền Thông Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

Mã SP: FX3U-485ADP-MB

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module Mitsubishi FX5-ENET/IP

Module Mitsubishi FX5-ENET/IP

Mã SP: FX5-ENET/IP

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board mở rộng Mitsubishi FX3U-CNV-BD

Board mở rộng Mitsubishi FX3U-CNV-BD

Mã SP: FX3U-CNV-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-485-BD

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-485-BD

Mã SP: FX3U-485-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A (8 In / 8 Out Relay)

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A (8 In / 8 Out Relay)

Mã SP: FX3U-16MR/ES-A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-485-BD

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-485-BD

Mã SP: FX1N-485-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-422-BD

Board truyền thông Mitsubishi FX3U-422-BD

Mã SP: FX3U-422-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP

Module Mitsubishi FX3U-ENET-ADP

Mã SP: FX3U-ENET-ADP

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module 4 ngõ analog Mitsubishi FX2N-4AD-TC

Module 4 ngõ analog Mitsubishi FX2N-4AD-TC

Mã SP: FX2N-4AD-TC

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Khối hiển thị Mitsubishi FX1N-5DM

Khối hiển thị Mitsubishi FX1N-5DM

Mã SP: FX1N-5DM

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-422-BD

Module mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-422-BD

Mã SP: FX1N-422-BD

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Module mở rộng Mitsubishi FX2N-4DA

Module mở rộng Mitsubishi FX2N-4DA

Mã SP: FX2N-4DA

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Board mở rộng Mitsubishi FX5-422-BD-GOT

Board mở rộng Mitsubishi FX5-422-BD-GOT

Mã SP: FX5-422-BD-GOT

Thương hiệu: MITSUBISHI

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: