category Tất cả danh mục
Menu

Danh mục sản phẩm

Showing 48 of 98 results.

Thiết Bị Thủy Lực

Thiết Bị Tự Động Hóa

Biến Tần

Cảm Biến

Thiết Bị Đóng Cắt

Hệ thống lò hơi

Thiết bị ngành lạnh Danfoss

Các Thiết Bị Khác

Contactor LS MC-9a 220V 9A 4kW 1NO

Contactor LS MC-9a 220V 9A 4kW 1NO

Mã SP: MC-9a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-12a 220V 12A 5.5kW 1NO

Contactor LS MC-12a 220V 12A 5.5kW 1NO

Mã SP: MC-12a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-6a 220V 6A 3kW 1NO

Contactor LS MC-6a 220V 6A 3kW 1NO

Mã SP: MC-6a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-18a 220V 18A 7.5kW 1NO

Contactor LS MC-18a 220V 18A 7.5kW 1NO

Mã SP: MC-18a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-65a 110V 65A 30kW 2NC+2NO

Contactor LS MC-65a 110V 65A 30kW 2NC+2NO

Mã SP: Contactor LS MC-65a 110V 65A 3

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-18a 110V 18A 7.5kW 1NO

Contactor LS MC-18a 110V 18A 7.5kW 1NO

Mã SP: MC-18a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-12a 110V 12A 5.5kW 1NO

Contactor LS MC-12a 110V 12A 5.5kW 1NO

Mã SP: MC-12a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-12a 110V 12A 5.5kW 1NO

Contactor LS MC-12a 110V 12A 5.5kW 1NO

Mã SP: MC-12a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-9a 110V 9A 4kW 1NO

Contactor LS MC-9a 110V 9A 4kW 1NO

Mã SP: MC-9a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-6a 110V 6A 3kW 1NO

Contactor LS MC-6a 110V 6A 3kW 1NO

Mã SP: MC-6a

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Contactor LS MC-400a 24VDC 400A 200kW 2NC+2NO

Contactor LS MC-400a 24VDC 400A 200kW 2NC+2NO

Mã SP: Contactor LS MC-400a 24VDC 400

Thương hiệu: LS

Xuất xứ:

Sản phẩm thịnh hành

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 632W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 646W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200667 692W

Mã SP: 513200667

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 720W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Máy nén Embraco FFU130UAX 513200666 754W

Mã SP: 513200666

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 176W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 201W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 243W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 345W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 507W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 577W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ:

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Máy nén Embraco FFU130LAS 513200989 659W

Mã SP: 513200989

Thương hiệu: Embraco

Xuất xứ: